PM: Fotballspillere ut av skapet

Norske toppspillere står frem som lesere og motiverer barn og unge til økt interesse for lesing og litteratur. Foreningen !les lanserer nå filmsnutter av lesende fotballspillere.

Skrevet mai 12, 2014 i Bibliotek/lærer, Idrett, Lærer ungdomsskolen, Lærer videregående, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Lesende forbilder: (f.v.) Peter Orry Larsen, Ingrid Hjelmseth, Kristoffer Barmen, Mari Knudsen, Håkon Opdal, Kristofer Hæstad, Hedda Strand Gardsjord og Mathias Dyngeland.

Lesende forbilder: (f.v.) Peter Orry Larsen, Ingrid Hjelmseth, Kristoffer Barmen, Mari Knudsen, Håkon Opdal, Kristofer Hæstad, Hedda Strand Gardsjord og Mathias Dyngeland.

Se eksempler av lesende spillere her.

Barn og unge trenger gode lesende forbilder. Gjennom prosjektet «Hat trick – litteratur, formidling og fotball» synliggjør Foreningen !les engasjerte lesere fra toppfotballen. Spillere på A-landslagene har signert et opprop som tydeliggjør deres holdninger til lesing, og gjennom korte filmsnutter snakker flere spillere fra Tippeligaen og Toppserien om sitt forhold til lesing og litteratur.

– Disse toppspillerne ser en tydelig sammenheng mellom det å lese og det å spille fotball. Det ene utelukker ikke det andre. Tvert imot utfyller de hverandre på en inspirerende måte. Samtidig fremstår spillerne som gode lesende rollemodeller og flotte representanter for sine klubber og norsk fotball, sier prosjektleder i Foreningen !les, Ole I.B. Storø.

Spillere fra Lillestrøm, Vålerenga, Sogndal, Start, Aalesund, Brann, Røa og Stabæk deltar i prosjektet.

– Jeg ser bare positive ting med det å lese, sier Vålerenga-spiller Kristofer Hæstad.

– Interessen for bøker har for min del alltid vært der. Jeg liker det og det er en fin måte å få tankene vekk fra fotballen på, sier Peter Orry Larsen i Aalesund FK.

Storø er fornøyd med spillerne og klubbenes deltakelse i «Hat trick».

– Dette er klubber med visjoner som strekker seg utover den grønne gressmatta. Vi er glade for at klubbene og spillerne opptrer som leseambassadører og bidrar i arbeidet med å øke leselysten og etablere positive holdninger til lesing blant barn og unge, sier han.

Flere land løfter frem lesende spillere fra fotballmiljøet. I England stiller for eksempel samtlige Premier League-lag med lesende forbilder gjennom prosjektet «Premier League Reading Stars».

– Vi skulle gjerne hatt med samtlige lag i norsk toppfotball også. Prosjektet i England frontes av Chelsea-spiller Frank Lampard og effekten er positiv. Det har ført til bedre leseferdigheter og til en sterk økning i antall barn som nå sier at de liker å lese, som leser daglig og som er stolte over å gjøre det. Lignende resultater kan oppnås her hjemme ved at toppspillere snakker positivt om lesing og viser at også de liker å lese, sier Storø.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er viktig å løfte frem lesende forbilder fra ulike miljøer. I forbindelse med en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) om kjønnsprestasjoner på internasjonale og nasjonale prøver, uttalte statsråden i april følgende til NTB:

– Vi må få bedre fram at mange menn i Norge, ikke bare akademikere, liker å lese, enten det er bøker eller aviser. Jeg har mer tro på det enn å for eksempel bare skulle gi bilbøker til guttene.

Prosjektlederen i Foreningen !les er enig med kunnskapsministeren.

– Røe Isaksen har et viktig poeng som er helt i tråd med Foreningen !les sine tanker. Vi må vise frem bredden i litteraturen og at leserne kommer fra ulike miljøer. Det er behov for flere mannlige lesende rollemodeller. Derfor er det viktig å løfte frem lesere fra fotballen, men også andre felt, sier Storø.

– Når det er sagt, så er foreldre og foresatte fortsatt de viktigste rollemodellene for barn og unge. Vi må derfor motivere dem, spesielt fedre, til å lese selv, fortelle barna hvorfor de synes det er viktig og til å ta med barna på biblioteket eller i bokhandelen, både på bakkeplan og via nettet, legger han til.

Under kan du se og høre Start-keeper Håkon Opdal snakke om sitt forhold til lesing:

Flere filmer er tilgjengelig her.

Kontakt:
Ole Ivar Burås Storø                             Wanda Volder
Prosjektleder i Foreningen !les             Daglig leder i Foreningen !les
E-post: ole@foreningenles.no          wanda@foreningenles.no
Tlf.: 941 29 000/480 03 448                  941 29 000/997 26 531

Om Foreningen !les:
Foreningen !les er en ideell organisasjon som ble etablert i 1997 og er støttet av medlemmer i litteratur- og formidlingsbransjen. Foreningen !les jobber for å fremme lesing gjennom ulike kjernetiltak og løpende prosjekter. Det overordnede målet til foreningen er at flere leser mer og hovedmålgruppa er ungdom mellom 13 og 19 år.

www.foreningenles.no