Kunngjøring av årsmøtet 2019

I henhold til Foreningen !les sine vedtekter kunngjøres det med dette at ordinært årsmøte er satt til mandag 13. mai kl. 13-15. Årsmøtet vil finne sted i rom 202 på Kulturhuset Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

Skrevet januar 31, 2019 i Nyheter Legg inn kommentar

I henhold til vedtektene sendes innkalling, saksliste og dokumenter ut en måned før årsmøtet, det vil si 12. april. Innkallingen skal inneholde opplysninger om saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Innkalling og årsmøtepapirer sendes ut per e-post.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være meddelt skriftlig til styret senest en måned før årsmøtet. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Vel møtt til årsmøte!

Med vennlig hilsen Foreningen !les

Silje Tretvoll
Daglig leder
Epost: silje@foreningenles.no
Tlf.: 928 15 434