Ny strategi og vedtektsendringer for Foreningen !les

Grunnet koronasituasjonen avholdt Foreningen !les årsmøte 7. mai via den digitale løsningen Zoom. Årsmøtet vedtok ny strategi for perioden 2021-23, samt to vedtektsendringer.

Skrevet mai 19, 2020 i Nyheter, Presse

Ny strategi
I perioden 2021-23 skal Foreningen !les fokusere arbeidet sitt på målgruppen barn og unge. Kjerneaktiviteten skal fortsatt være i skolen der foreningen har en ledende posisjon som er unik og må ivaretas. Innsatsen i skolen skal suppleres med tiltak for å stimulere barn og unges fritidslesing. Eksisterende tiltak skal utvikles, enkelte prosjekter skal avvikles og nye tiltak etableres.

Les strategien her

Vedtektsendringer
Formålsparagrafen til Foreningen !les ble vedtatt forenklet. Ny formålsparagraf lyder nå slik:

  • 2. Formål

Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak.

I tillegg ble det vedtatt at styreleder skal velges for to år og ikke ett slik det har vært hittil:

  • 5. Valg

Valg av styreleder for 2 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styremedlem regnes hver for seg.

Les vedtektene her