Hurdalsplattformen: Leselyst og litteraturformidling

Hurdalsplattformen, som legger grunnlaget for Ap- og Sp-regjeringen, slår fast at ny leseslyststrategi og styrking av litteraturformidlingen er blant satsningsområdene for kulturpolitikken den kommende stortingsperioden.

Skrevet oktober 14, 2021 i Nyheter, Presse

Leselyst: Den nye regjeringen signaliserer at ny leseslyststrategi og styrking av litteraturformidlingen er blant satsningsområdene for kulturpolitikken den kommende stortingsperioden.

– Hurdalsplattformen kommer med flere positive signaler for litteraturpolitikken de neste fire årene. Vi er svært fornøyde med at den nye regjeringen slår fast at ny leselyststrategi og styrking av litteraturformidlingen er blant satsingsområdene, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

Onsdag 13. oktober 2021 presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet plattformen for sin nye regjering, Hurdalsplattformen. I kulturpolitikken skal det blant annet satses på følgende den kommende regjeringsperioden:

  • Gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til en prosent
  • Styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en ny leselyststrategi, og jobbe for flere meråpne bibliotek
  • Legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet
  • Sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek

Tretvoll mener den påtroppende regjeringen med disse løftene viser at de anerkjenner at nedgangen i lesingen og endringen i lesemønstre er en samfunnsutfordring de tar på alvor.

– Vi i Foreningen !les har argumentert sterkt for viktigheten av behovet for en ny leseslystsatsing, økt satsing på litteraturformidling og at alle elever må sikres tilgang til skolebibliotek i mange år. Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid, sier hun.

– Vi gleder oss til å samarbeide med regjeringen, slik at vi kan fortsette å spre leselyst og skape lesere blant barn og unge.

Positiv: Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll, mener utgangspunktet for den nye regjeringens litteraturpolitikk lover godt. – Vi gleder oss til å samarbeide med ny regjering, slik at vi kan fortsette å spre leselyst og skape lesere blant barn og unge, sier hun. Foto: Kristin Strøm.

Les Hurdalsplattformen her

Les Foreningen !les sin reaksjon på statsbudsjettet 2022 her

Les kommentar om boka og lesingas framtid her