Statsbudsjettet 2022: Økt forutsigbarhet, mindre penger

Forslag til statsbudsjett for 2022 sikrer tryggere rammevilkår for Foreningen !les, men støtten for neste år gir likevel realnedgang.

Skrevet oktober 12, 2021 i Nyheter, Presse

– Vi er svært glade for at Foreningen !les sikres faste tilskudd, men skuffet over at støtten ikke indeksreguleres, sier daglig leder i Foreningen !les om statsbudsjettet 2022. Foto: Kristin Strøm.

– Vi er svært glade for at Foreningen !les sikres faste tilskudd til vårt viktige arbeid for å skape lesere blant barn og unge i skolen. Samtidig registrerer vi at hverken driftstilskuddet eller støtten til tiltakene vi har i skolen indeksreguleres. Dette fører til en realnedgang i våre midler til neste år, sier daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll.

Foreningen !les mottar årlig midler fra Utdanningsdirektoratet som er underlagt Kunnskapsdepartementet og Nasjonalbiblioteket som er underlagt Kulturdepartementet. I forslag til statsbudsjettet for 2022, som i dag ble lagt fram av den avtroppende Solberg-regjeringen, er Foreningen !les foreslått flyttet til «Post 75 grunntilskudd» under kapittel «225 Tiltak i grunnopplæringa» i Kunnskapsbudsjettet. Det var oppløftende nyheter for foreningen.

– Vi har argumentert iherdig for dette i flere år. Grunntilskuddet bidrar til å sikre forutsigbarheten for alle våre tiltak i skolen, som årlig når nær 400 000 barn og unge over hele landet, sier Tretvoll.

Målet med ordningen «Post 75 grunntilskudd» er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale ressursmiljø som på en særskilt måte bidrar til å nå de målene departementet har satt for grunnopplæringen.

Tidligere har Foreningen !les søkt og mottatt støtte til alle tiltak i skolen fra to ulike tilskuddsordninger hos Utdanningsdirektoratet. Foreningen !les mottar også driftsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

– Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid. Forutsigbare rammevilkår gjør at vi nå kan bruke tiden vi tidligere har brukt til å søke og rapportere på midler, til å jobbe aktivt og målrettet for å skape lesere blant barn og unge. Det er nødvendig i en tid der vi ser nedgang i lesing og endring i lesemønstre, sier Tretvoll.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår Kunnskapsdepartementet å bevilge 17,5 millioner kroner til folke- og skolebibliotek. Det er en økning på 2,4 millioner kroner.

– Det er bra at beløpet økes, men det er viktig å huske på at i 2020 mottok Utdanningsdirektoratet 60 søknader på totalt 44,4 millioner kroner. Antall gode, kvalifiserte søknader har økt betydelig, og det bør gjenspeiles i rammene for denne ordningen, mener Tretvoll.

Foreningen !les og andre organisasjoner på litteraturfeltet har lenge etterlyst en ny nasjonal lesestrategi. SVs forslag i Stortinget i desember 2020 fikk ikke flertall, men Tretvoll har forventninger til den kommende Ap- og Sp-regjeringen.

– På bakgrunn av løfter Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet med i opposisjon, regner vi med at de tar initiativ til en ny flerårig nasjonal lesestrategi når de nå kommer i posisjon. En slik strategi bør vektlegge litteratur og lesing som en verdi i seg selv, strekke seg ut over skolen og inkludere flere aktører i arbeidet. Vi har store forventninger til revidert statsbudsjett og kommende stortingsperiode, avslutter hun.

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig over 300 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk og Bokstart. I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad. www.foreningenles.no

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Epost: silje@foreningenles.no
Tlf.: 928 15 434