Kommentar: Boka trenger politisk drahjelp

Informasjonsansvarlig i Foreningen !les, Ole Ivar Burås Storø, har i en kommentar om bokas framtid på trykk i Klasseskampen 12. oktober 2021. Les innlegget her.

Skrevet oktober 12, 2021 i Meninger og innlegg, Nyheter

Er bokas tid forbi? spør Bjørn Vassnes i Klassekampen 7. oktober. Boka har alltid møtt motstand. Den har blitt brent, revet i filler og sensurert. Likevel har den holdt stand. Den vil nok klare seg en stund til, men nå trenger den ekstra drahjelp. Skal vi få barn til å bruke mer tid på boklesing og mindre tid på skjerm, må nye vaner innarbeides. Det er krevende, men hvordan ble vi digitale? Jo, via tilgjengelighet, tilgang og eksponering. Barn må få en relasjon til bøker så tidlig som mulig, for eksempel via helsestasjoner og barnehager, og bøker må være synlige gjennom skoleløpet, på fritida og i hjemmet. De må være lette å få tak i og spennende å utforske. Vi må skape innholdsrik formidling og vi voksne må gå foran som gode forbilder. Vi trenger forutsigbare rammevilkår for leseorganisasjoner, utvida og oppdaterte bibliotektilbud i skolen og lokalsamfunnet, velfungerende innkjøpsordninger, og terping på leseglede og opplevelser foran lesehastighet og måling i skolen.

Vassnes etterlyser også politisk handling. Det støtter vi ham i. Da Solberg-regjeringa tiltrådte for åtte år siden ble lesestrategier, som hadde pågått siden 2003, droppet til fordel for regjeringas egen strategi – Språkløyper. Det skulle handle om språkferdigheter og ikke så mye om lesing av litteratur. Det er masse positivt å si om Språkløyper, men nå er det et tydelig behov for en ny nasjonal lesestrategi som i større grad vektlegger litteratur og lesing som en verdi i seg selv, og som strekker seg utover skolen.

SV fremmet et forslag til ny lesestrategi i Stortinget i desember 2020, men fikk ikke flertall. Selv om bare en representant fra Sp stemte for, forventer Foreningen !les at Sp og Ap tar initiativ til en ny strategi som blant annet inkluderer flere departement, forskningsinstitusjoner, skoleverket, biblioteksektoren, foreldreutvalg og litteraturfeltet i arbeidet. Den påtroppende regjeringa vil trenge erfaringa og kompetansen fra ulike aktører når den skal møte utfordringa med å gjøre bøker og lesing attraktivt (igjen), og videreutvikle Norge som en lesende nasjon i framtida.

Ole IB Storø
Informasjonsansvarlig i Foreningen !les
ole@foreningenles.no