Nyheter

Høring i familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les deltok på høring i familie- og kulturkomiteen 21. oktober vedrørende Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020. Les hva vi brukte våre 3 tilmålte minutter til å snakke om.

Les mer