Nyheter

Utdeling av Ungdommens kritikerpris 2019

Foreningen !les inviterer til utdeling av Ungdommens kritikerpris 14. mars klokken 1400 på Sentralen i Oslo. Kulturminister Trine Skei Grande (V) taler. Elever fra Atlanten videregående skole underholder.

Les mer

Innspill til statsbudsjettet 2020 fra Aksjon skolebibliotek

Til tross for bred enighet fra forskere, fagfeltet og politisk hold om skolebiblioteket som en viktig kunnskapsressurs i skolen, gjøres det fortsatt lite for bedringen av bibliotektilbudet til norske skolebarn. I statsbudsjettet for 2019 var det kun nevnt ett sted: i forbindelse med lesestimuleringstiltak.

Les mer

Månadens bøker i januar

Bokåret 2019 har starta bra så langt med mange gode leseopplevingar. Her er nokre anbefalingar av bøker vi i Foreningen !les har lese i januar.

Les mer