Idrett

PM: Fotballspillere ut av skapet

Norske toppspillere står frem som lesere og motiverer barn og unge til økt interesse for lesing og litteratur. Foreningen !les lanserer nå filmsnutter av lesende fotballspillere.

Les mer

Hat trick på Åråsen

I forkant av Lillestrøms første hjemmekamp arrangerte klubben og Foreningen !les en seanse med fotball og litteratur.

Les mer

Artikkel om Hat trick

Hålogland fotballkrets skriver om Foreningen !les sitt prosjekt «Hat trick – litteratur, formidling og fotball».

Les mer