Bli juryklasse i Ungdommens kritikerpris

Vi søker nå nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris. Alle klasser i videregående skole kan søke. Fristen er 27. mai 2018.

Skrevet april 6, 2018 i Bibliotek/lærer, Formidling, Lærer videregående, Nyheter, Ungdommens kritikerpris, Videregående Legg inn kommentar

Storjury: Her ser vi storjuryen fra Ungdommens kritikerpris 2017/18 diskutere de åtte nominerte bøkene. Valget falt til slutt på «Dette livet eller det neste» av Demian Vitanza. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2018/19. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er et mål for oss.

– Lesingen har ført til mer ro blant mange elever, uttalte Iselin Andresen Olafsen ved Lillestrøm videregående skole og Anna Julie Wallenius ved Alta videregående skole. Begge satt i årets storjury til prisen. Les hele intervjuet her.

De sju utvalgte klassene skal lese de åtte beste bøkene fra 2018. Bøkene nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i mars 2018. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.

Vi tilbyr:

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur
– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen
– Skoleringsseminar for lærerne (i november i Oslo)
– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene
– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen
– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe støtte fra Foreningen !les.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2018/19.
– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.
– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.
– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

Tidsplan og viktige datoer finner du her.

Tips til søknaden

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.

Søknaden sendes til bjarte@foreningenles.no.
I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Merkes «Søknad Ungdommens kritikerpris»

Spørsmål? Ta kontakt med Bjarte Bakken i Foreningen !les:
Epost: bjarte@foreningen.no
Tlf.:  975 69190

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening.