Påmeldingsskjema Tid for ti

Tid for ti er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker. Bruk påmeldingsskjemaet under og hugs at du bestiller klassesett, ikkje kor mange antologiar du vil ha. Eit klassesett inneheld 30 antologiar. Tekstar, lydfiler, konkurransar og lærarrettleiing blir tilgjengeleg på prosjektets heimeside, tidforti.no.

Påmeldingsfrist for å få gratis materiell til skulen i januar 2020, er 6. november.

Kontakt ole@foreningenles.no viss du har spørsmål.

  • Bestilling skole

    Hvis du bestiller på vegne av din skole
  • Bestilling bibliotek

    Hvis du bestiller på vegne av et bibliotek
Velg skole
Du vil motta en bekreftelse på denne e-post adressen.
Velg antall
EIT KLASSESETT INNEHELD 30 ANTOLOGIAR. Lærarrettleiinga blir tilgjengeleg på nettsida tidforti.no.
Andre felter
Tingar du for fleire lærarar ved din skule, fyll inn deira e-postadresse slik at dei og får brukarnamn og passord til Klassesida.
Ja, jeg bekrefter at jeg vil evaluere prosjektet gjennom å svare på spørreundersøkelsen/e.
Du vil motta en bekreftelse på e-post adressen over.