Påmeldingsskjema Tid for ti 2023

Tid for ti er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker.

Bruk påmeldingsskjemaet under og hugs at du bestiller klassesett, ikkje kor mange antologiar du vil ha. Eitt klassesett inneheld 30 antologiar. Tekstar, lydfiler, konkurransar og lærarrettleiing blir tilgjengeleg på prosjektet si heimeside, tidforti.no, fra januar 2023.

Neste Tid for ti kjem i januar 2023. Ta kontakt med ole@foreningenles.no viss du har spørsmål eller ønskjer færre antologiar enn eitt klassesett.

Påmeldingsfrist: 4. november 2022

[order_form id=»9″]