Vil ha ny nasjonal lesestrategi

– Vi håper vi har politikere og myndigheter som forstår at en fortsatt nasjonal satsing på lesing må til. Vi mener vi ikke har råd til å la være. Det skriver styret i Foreningen !les i dette resolusjonsforslaget etter årsmøtet i foreningen onsdag 13. mai.

Skrevet juni 20, 2019 i Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Sats på lesing: Styret i Foreningen !les mener at det «å bygge morgendagens lesere ikke bare er viktig for hver enkelt, men for hele landet. Resultater kommer ikke av seg selv, men av politisk vilje, ressurser, samarbeid og langsiktige tiltak». Her ser vi bokslukere på 6. trinn ved Lambertseter skole.

RESOLUSJONSFORSLAG FRA STYRET I FORENINGEN !LES

Oslo 13. mai 2019

TIL PARTIENE PÅ STORTINGET

NY NASJONAL LESESATSING NØDVENDIG
I Norge har vi hatt nasjonale lesestrategier siden «Gi rom for lesing» ble lansert i 2003. Målet var å skape økt leselyst og bedre leseferdigheter. Strategien kom som et svar på undersøkelser som viste at norske barn og unge leste mindre enn de gjorde i land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Den slo fast at svekket kompetanse i leseferdighet og manglende interesse for lesing hos norske elever måtte tas på alvor. Siden denne strategien ble etablert, har den ene lesesatsingen avløst den andre. Den nåværende strategien, Språkløyper, ble etablert i 2016 og er inne i sitt siste år.

Situasjonen vi har for lesing i Norge tilsier at det fortsatt må satses og tilrettelegges for videre arbeid. Det er behov for å utarbeide og etablere en ny nasjonal lesestrategi og sette av midler til dette. Over 20 års erfaring med lesetiltak har gitt Foreningen !les kompetanse i å utvikle engasjement for lesing og interesse for litteratur hos ulike målgrupper. Vi har sett verdien av at litteratur gjøres tilgjengelig og hvordan nasjonale lesesatsinger sørger for at alle i Norge får det samme tilbudet. Dette er viktig i et demokrati. Å investere i lesing allerede fra ung alder bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, skape kulturelle fellesskap og felles referanserammer. Lesing hjelper oss til å bli mer empatiske og bidrar til at vi tilegner oss økt kunnskap om oss selv, andre og verden vi lever i.

Framover er det viktig å lære barn og unge å tenke lange tanker i en verden der alt går stadig fortere. Vi mener lesing og litteratur bidrar til det. Undersøkelser har dokumentert at leseferdigheter legger grunnlag for læring i alle fag.

Frasen «falske nyheter» ble kåret til årets ord i 2017 av Språkrådet fordi utbredelsen av falske nyheter eksploderte og preget samfunnsdebatten både i Norge og ellers i verden. Lesing kan bidra til å skape kompetanse i å skille fakta og fiksjon og til å trene opp mennesker til å bli kritiske lesere. Ved å satse på lesing, vil vi kunne skape selvstendige individer som kan orientere seg i en stadig mer komplisert verden. Framover skal vi bygge Norge som kunnskapsnasjon. Da er det avgjørende å satse på lesing. At barn og unge lærer å lese, utvikler empati og forståelse, er helt grunnleggende for demokratiet og for hvilket
samfunn vi vil ha.

I høst la regjeringen ved kulturminister Trine Skei Grande (V) fram den første kulturmeldingen på 14 år – Kulturens kraft. Framtidens kulturpolitikk. Det er flott at Kulturmeldingen tar opp hvor viktig det er at folk leser. I Kulturmeldingen står det: «Leseevne og leselyst er ein nøkkel til danning og refleksjon. Lesing gir innsikt og oversyn. Gjennom lesing aukar evna til forståing og innleving». Vi som arbeider med lesing vet at litteratur gir opplevelser, erfaringer, forståelse, kunnskap, minner, nye tanker. Vi vet at bøker er viktige, og at litteratur, leselyst og leseferdigheter er essensielt. Vi vet at å lese bøker fyller livene våre med innhold og beriker våre liv. Alle skal få muligheten til å bli lesere og glade i litteratur uavhengig av bosted og sosioøkonomisk bakgrunn.

Framover må det satses på nasjonale lesetiltak med fokus på leselyst, leseengasjement og interesse for litteratur. Å bygge morgendagens lesere er ikke bare viktig for hver enkelt, men for hele landet. Resultater kommer ikke av seg selv, men av politisk vilje, ressurser, samarbeid og langsiktige tiltak. Selv om det leses mye i Norge i dag, er lesingen under sterkt press. Vi håper vi har politikere og myndigheter som forstår at en fortsatt nasjonal satsing på lesing må til. Vi mener vi ikke har råd til å la være.

Les mer om styret i Foreningen !les her

Les hele årsmeldingen for 2018 her