Vil gi alle små barn tilgang til litteratur

Med prosjektet Bokstart skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og sørge for at flere foreldre leser høyt for barna sine og får kunnskap som kan fremme barnas språkutvikling. Til prosjektet har Foreningen !les nå mottatt nær 1,3 millioner kroner fra danske Egmont Fonden.

Skrevet april 11, 2019 i Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Bokstart: Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll (t.h.) er glad for støtte til prosjektet Bokstart fra Henriette Christiansen og danske Egmont Fonden. Foto av Christiansen: Egmont Fonden. Foto av Tretvoll: Finn Ståle Felberg.

Det er bred enighet blant forskere om at barns tilknytning til sine omsorgspersoner er viktig for deres kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter. Det er en sammenheng mellom språkutvikling i tidlig alder og evne til å lære å lese og skrive. I barnas første leveår er det derfor svært viktig at foreldre stimulerer til denne utviklingen. I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til den enkeltes deltakelse i samfunnet. Undersøkelser har dokumentert at leseferdigheter legger grunnlag for læring i alle fag. Undersøkelser viser også at sosial bakgrunn, blant annet foreldres utdanningsnivå, har innvirkning på hvordan det går med elevene i utdanningssystemet.

Bokstart, et internasjonalt prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker til småbarnsfamilier i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek, er et velfungerende tiltak. Foreningen !les har det siste året samarbeidet med tre bydeler i Oslo øst om et prøveprosjekt.

– Bokstart er et vellykket prosjekt i mange land, blant annet i Sverige og Finland. Vårt mål er at det også blir etablert i Norge. Bokstart skal legge til rette for leselyst, styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og på sikt også lese- og skriveferdigheter. Høytlesning knytter barn og foreldre sammen og er samtidig med på å øke barns ordforråd og språkutvikling. Å sørge for at småbarnsfamilier har tilgang til bøker gir likere muligheter for alle barn, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

– Vi er derfor utrolig glade for at Egmont Fonden anerkjenner arbeidet vårt og at deres styre har vedtatt å gi oss denne rause støtten. Det er et viktig bidrag for å gjøre dette til et tilbud til mange småbarnsfamilier i Norge, legger hun til.

Direktøren i Egmont Fondens Støtte- og Bevilgningsadministrasjon, Henriette Christiansen, er glad for å kunne støtte Foreningen !les og Bokstart.

– Bokstart er et initiativ som passer godt med Egmont Fondens strategi om å sikre barn og unge mot nåtidens ‘fattigdom’ – nemlig mangel på læring og selvutvikling. Leseferdigheter er en viktig byggestein for et barns utvikling og hele grunnlaget for deltakelse i framtidens samfunn. Lesing kan også bidra til å styrke den avgjørende kontakten mellom foreldre og barn, sier hun.

Fredag 12. april arrangerer Foreningen !les en konferanse i Oslo om Bokstart der rundt 200 bibliotekarer, helsearbeidere og frivillige fra hele landet deltar.

Les mer om konferansen her

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 928 15 434
Epost: silje@foreningenles.no

Om Foreningen !les
Foreningen !les ble stiftet i 1997 og er en ideell organisasjon med 40 medlemmer fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen !les finansieres av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når foreningen årlig rundt 300 000 barn og unge og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i slampoesi og pilotprosjektet Bokstart. Alle foreningens tiltak er gratis og nasjonale. I 2017 mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.

Les mer her: www.foreningenles.no

Om Egmont Fonden
Egmontfondet støtter initiativer om bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens fattigdom – mangel på læring og livsmestring. Siden 1920 har Egmontfondet utdelt over 2,9 milliarder DKK til utsatte barn og unge i Norge og Danmark. Prosjekter og organisasjoner som bidrar til at alle barn og unge innen 2030 vil være i stand til å gjennomføre videregående skole, oppfordres til å søke om støtte hos Egmontfondet (https://www.egmontfonden.dk).

Egmontkonsernet har drevet forretning i Norge siden 1905. I dag er de eneeiere av norske TV2, Norges største utgiver av ukeblader og magasiner, Egmont Publishing, Nordisk Film, Nordisk Film Kino, samt medeiere av forlaget, Cappelen Damm. Overskuddet går hvert år til reinvestering i konsernet og til utsatte barn og unge i Norge og Danmark gjennom Egmontfondet.

Les mer her: https://www.egmontfonden.dk/