Gode innspel blir premierte med bøker!


Likte du Faktafyk? Noko du ikkje likte? Kanskje er det tema, tekstar, bøker eller skribentar du saknar?

Ikkje ver redd for å uttrykke meininga di om Faktafyk!

Send betringsforslaga eller meiningane dine til kristine@foreningenles.no innan 1. april 2013 og bli med i trekninga av fine bøker! Nytt høvet til å påverke innhaldet i Faktafyk til neste år!

Er det artiklar eller tema du meiner DU er den rette til å skrive om, svar på jobbutlysinga som ligg her.LEGG INN LENKJE HER

Faktafyk handlar om saker som ungdom er opptekne av, og i kvart nummer kjem det til å vere tekstar skrivne av ungdom. Få nyttig skriveerfaring du kan setje på CV-en din!