Kan ungdom redde verden?

Tag i Faktafyk: "Les om korleis Jody Williams fann si sak: Forby landminer!"

Trykk på bildet for å lese artikkelen

Av: Heidi Sofie Kvanvig.
En som fikk det til.
Det er ikke alltid så lett å velge hvilken sak man skal kjempe for.

Jody Williams (f. 1950) var en helt vanlig dame som levde i fredelige omgivelser i USA. Som ungdom var hun frustrert og sint over det hun så på nyhetene. Hun ønsket å gjøre noe, men strevde med å finne ut hva og hvordan. Til slutt fant hun likevel sin sak: Forby landminer!

Hun begynte med å sette seg et mål. Deretter satte hun seg ordentlig inn i sakene. Hun ble spesialist på miner. Deretter snakket hun med folk. Alle som møtte Jody Williams, visste hva hennes budskap var. Hun var også flink til å forklare hvorfor landminer måtte forbys. Slik fikk hun støttespillere og grunnla en organisasjon, International Campaign to Ban Landmines (ICBL), i 1992.

På den tiden fantes ikke Internett. Fakser, brev, plakater og løpesedler ble sendt til ledere og organisasjoner over hele verden. De ringte og hadde møter med mulige støttespillere. Da Internett kom, pøste de ut e-poster. Til slutt hadde de 1000 organisasjoner og 60 land som medlemmer. Landminesaken var verdenskjent. Likevel måtte noe mer til for å skape endringer. Lederne av verdens land måtte gjøre landminer forbudt.

Etter å ha arbeidet hardt og lenge signerte 112 land en avtale der de lovte å ikke lage, bruke eller ha landminer innenfor sine grenser. De lovte også at de skulle hjelpe mennesker rammet av landminer. I dag har enda flere skrevet under avtalen, og Jody Willams og organisasjonen ICBL jobber fortsatt for at landminer skal bli forbudt i hele verden. I 1997 mottok de Nobels Fredspris for sitt arbeid.

HVA ER EN LANDMINE?
En landmine er en bombe som ligger under bakken. Millioner av mennesker verden over har mistet armer, bein, synet eller hørselen etter å ha støtt på en landmine, eller de har mistet livet. Miner legges oftest ut når det er krig, men blir ikke fjernet når krigen er over. Derfor rammer de uskyldige mennesker. Ingen vet hvor mange miner som finnes. Miner er et problem nesten alle steder det har vært krig de siste 50 årene.


Jody Williams fikk fredsprisen for 1997 sammen med organisasjonen hun selv var med på å starte, International Campaign to Ban Landmines.  Foto: Erlend Aas / Nobels Fredssenter.

Heidi Sofie Kvanvig: Nobels fredspris. Fra dynamitt til fred

i Kan ungdom redde verden? Skriv anmeldelse

Fredsprisen er verdens mest ærefulle pris å få. Men hvorfor ble fredsprisen til? Og hvordan?

Dette er historien om en veldig spesiell pris, og en ganske spesiell mann. Her får du både fortellingen om Alfred Nobel og prisen han stiftet. Møt mannen som både oppfant dynamitten og stiftet en fredspris. Møt kvinnen han forelsket seg i, og som gjorde ham oppmerksom på hvor viktig det er å arbeide for fred. Og møt noen av menneskene som har jobbet for å gjøre verden til et bedre sted.

Cappelen Damm, 2011.Illustratør: Robin Snasen Rengård

Les mer