Skal ta barne- og ungdomskultur på alvor

Regjeringen ønsker å heve både statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er nå i gang med å lage en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Foreningen !les er invitert inn i dette arbeidet.

Skrevet august 23, 2019 i Bibliotek/lærer, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Innspillsmøte: Foreningen !les er sammen med andre litteraturaktører med i utformingen av en stortingsmelding om kultur for barn og unge. Her er daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll (t.h.), på vei til første innspillsmøte sammen med nestleder i Foreningen !les, Vibeke Røgler (t.v.), daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, og daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog.

Stortingsmeldingen skal se nærmere på kunst og kultur for, med og av barn og unge. Målgruppen er 0 og 19 år. Målet for meldingen er å sikre at «alle barn og unge har tilgang til et kulturtilbud med høy kvalitet, aktualitet og relevans, og få mulighet til å delta i et fritt og uavhengig kulturliv.»

Sammen med flere aktører på litteratur- og formidlingsfeltet er Foreningen !les invitert til å komme med innspill til meldingen.

– Vi er glade for at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å utforme en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur og for at vi blir invitert inn i arbeidet med denne, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

Foreningen !les har lang erfaring med formidling av av litteratur til barn og ungdom. Tretvoll mener det derfor er viktig at foreningen er representert i utviklingen av en kulturmelding.

– Foreningen !les har i over 20 år jobbet med litteraturformidling til barn og ungdom. Vi har mange synspunkter på hva som bør inngå om litteratur i en kulturmelding for disse målgruppene. Denne uka var vi på innspillsmøte. Der la vi spesielt vekt på at vi mener nasjonale lesetiltak er nødvendige for å sikre barn og unge et likt tilbud uavhengig av bosted, at lesing har en kulturell verdi i seg selv og at leselyst er sentralt. Vi la også vekt på at forutsigbare rammevilkår er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å skape lesere og at formidling og formidleren spiller en viktig rolle. Nå ser vi frem til å bidra ytterligere i dette arbeidet og på hvordan den endelige kulturmeldingen blir, legger Tretvoll til.

Les mer om barne- og ungdomskulturmeldingen her