Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei

FØR

Se på tittel, bokomslag og sjangerbetegnelse og snakk om forventninger til utdraget.
– Hvilke forventninger har dere til en oppvekstroman?
– Hvilke tanker får dere når dere ser på forsiden av boka? Hvordan tror dere det er vokse opp her?

Tante Ulrikkes vei ligger i bydel Stovner i Oslo, og i boka forteller to gutter om oppveksten sin til en ansatt i NOVA som forsker på minoritetsungdom i Groruddalen.
– Hva vet dere om Stovner bydel fra før?
– Hvilke forestillinger har dere om de som bor der?

 

UNDERVEIS

Velg ut 2-3 setninger som gjør inntrykk på dere, som dere liker eller misliker.

 

ETTER

La først elevene sitte i mindre grupper og begrunne valget av setninger for hverandre.

Ta deretter opp ev. spørsmål til teksten i hel klasse.

La elevene få formulere og diskutere leseopplevelsene sine og følg opp med spørsmål som du vet vil engasjere. Her er noen forslag:

– Hvilket inntrykk får dere av henholdsvis Mo og Jamal?
– Hva synes dere om språkbruken i utdraget? Forklar med bruk av eksempler.
– Hvordan kommer forskjellen på muntlig og skriftlig språk til uttrykk i de to delene av teksten?
– Hvorfor tror dere at forfatteren har valgt å gjøre det slik, og hva betyr det for leseopplevelsen?
– Har måten det fortelles på noe å si for inntrykket dere får av de to? Forklar.
– Hvem føler du at du blir best kjent med av de to? Hvorfor?
– Hvordan møtes Mo og Jamal av samfunnet?
– Tror dere at de har like muligheter? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket bilde får dere av Stovner, gjennom å lese dette utdraget?
– Hvordan samsvarer det med inntrykket dere har av Oslo øst fra før?
– Hvilket inntrykk får du av rektoren på skolen til Mo?

Boka omtaler Groruddalsatsningen.
– Hvem tror dere at denne satsningen er for?
– Basert på utdraget – i hvilken grad tror dere at satsningen når målgruppen, de som har behov?
– Hvordan tror dere de to guttene har det i dag?

Flere anmeldere har skrevet at Tante Ulrikkes vei er en «viktig» bok (en oversikt over anmeldelser finnes på kritikkportalen.no).
– Hva tror dere de mener med det? I hvilken grad er det bøker som er viktigere enn andre?

Da boka fikk den prestisjetunge Tarjei Vesaas debutantpris uttalte Zeshan Shakar at: «Folk flest, journalister inkludert, har ikke særlig innblikk i hverdagen til minoritetsungdom på Stovner.»
– I hvilken grad tror dere at en roman kan bidra til å gi økt innsikt i situasjonen til ungdom på Stovner?

Skriveoppgave:

a. Se for deg at du drar til Tante Ulrikkes vei. Skriv en reportasje eller et fiktivt intervju med en person du møter på turen.

b. Skriv om et avgjørende møte mellom de to guttene, Mo og Jamal.

c. Hvordan tror du dere de to guttene har det i dag? Se for deg at du oppsøker Mo eller Jamal i 2018. Skriv et fiktivt intervju med en av dem eller med begge to.

 

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse:

– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)

– Beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster (VG2)

– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)