Tiril Broch Aakre: Redd barna

FØR:

 Tiril Broch Aakre vant Ungdommens kritikerpris 2016 for Redd barna. Les juryens begrunnelse på www.ungdommenskritikerpris.no

 

Diskuter i fellesskap hva som gjør en tekst god.

– Er det forskjell på hva slags samtidslitteratur unge og voksne lesere liker?

Bli enige om hvilke kriterier dere skal se etter før dere setter i gang med å lese. Skriv ned disse kriteriene slik at dere har dem tilgjengelig når dere leser.

 

 

UNDERVEIS:

Leselogg

La elevene lese teksten med kriteriene foran seg og notere i hvilken grad utdraget lever opp til kriteriene.

– Er det behov for andre kriterier?

Noter også ev. spørsmål til teksten.

 

ETTER:

Klassesamtale

Diskuter spørsmål til teksten samlet slik at alle er enige om innholdet.

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, oppfordrer vi deg til å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

 

I jurybegrunnelsen til Ungdommens kritikerpris står det: «Vinnerboken treffer tiden, den oppleves som en ekstremt viktig bok akkurat nå, men er også evig aktuell».

– Hva tenker dere om dette?

– Synes dere det passer for utdraget fra Redd barna?

I utdraget reflekterer hovedpersonen over ulike temaer som 22. juli, asylbarna, sorg over tapet av egen datter og Sisyfos-myten.

Beskriv hvilken tilstand hovedpersonen Tanja er i.

– Kjenner dere dere igjen i henne?

– Hvordan ville dere reagert hvis dere var i hennes situasjon?

Tanja sammenlikner ild og glør med barn.

– Hvordan forstår dere denne sammenlikningen?

– Er dere enige i at det er likheter?

– Hvilke ulikheter ser dere?

«Dette er blitt så viktig for meg: å gi de unge noe som kan hjelpe dem når det røyner på. Et bilde. En tanke. Et fugleperspektiv på livet. Et lite løft opp fra virvaret de befinner seg i. En livbøye.»

– Hvorfor tror dere det er viktig for Tanja?

 

«Jeg kvitter meg med uroen som har satt seg i kroppen»

– Hva gjør dere hvis dere føler dere urolige?

Tanja skal skrive en forelesning om Sisyfos-myten.

– Hva vet dere om denne myten?

Søk og les på nettet om Sisyfos-myten og/eller søk opp maleriene av Franz Stuck, Tizian og Cézanne som Tanja bruker som eksempler i forelesningen sin om Sisyfos.

– I hvilken grad er Sisyfos-myten relevant for oss i dag?

– Hvordan forstår dere uttrykket til Albert Camus: «hans sten er hans sak»?

– Hva mener dere er meningen med livet – meningen med livene deres?

– Vet dere om et bilde, en låt eller annet som uttrykker dette?

 

Diskuter hvilke temaer i utdraget som treffer tiden og hvilke som er evig aktuelle.

– Er det en forskjell mellom noe som er evig aktuelt og noe som treffer tiden?

 

Snakk til slutt om hvilke kriterier som betyr noe for dere når dere vurderer bøker.

Bruk leseloggene fra underveis-fasen som utgangspunkt for samtalen.

Hvis klassen har gjennomført det innledende opplegget om litterær kvalitet, kan argumentene med fordel sammenliknes med de 5-10 kriteriene fra denne oppgaven og diskuteres:

– Henger argumentene sammen?

– Kan de kombineres?

– Støtter de hverandre eller trekker de i ulik retning?

– Har kriteriene for en god tekst endret seg?

Til slutt oppfordres elevene til å gi uttrykk for om de får lyst til å lese resten av boken? Hvorfor/hvorfor ikke?

Send gjerne inn meningene deres ved å klikke på boksen «Våre meninger om utdraget» som finnes under utdraget når dere logger dere på nettsidene. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger og bruker bl.a. meningene deres i arbeidet med å sette sammen neste års antologi.

Opplegget over egner seg hvis elevene skal skrive en bokanmeldelse. På https://foreningenles.no/reintekst/ finnes det en mal som kan fungere som støtte i det videre arbeidet med bokanmeldelser: «Hvordan skrive en anmeldelse».

 

 

Forslag til kompetansemål:

– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)

– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangre og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)

– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)