Sara B. Elfgren og Karl Johnsson: Vei

FØR:

Vei er en tegneserie.
– Leser dere tegneserier? Hvilke?
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?

Finn ev. beskrivelse og eksempler på tegneserier i bonussporet som knytter seg til utdraget på nettsidene til Rein tekst. Her er direkte-lenke.
– Har dere forslag til undersjangre, innen tegneseriesjangeren?

I tillegg til å være en tegneserie er utdraget merket med sjangerbetegnelsen fantasy.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Hva synes dere om forsiden?
– Hvordan forstår dere tittelen?
– Liker dere den visuelle stilen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilke forventninger har dere til en tegneserie som Vei?

 

UNDERVEIS:

Noter stikkord til teksten. Det kan være stikkord til:
– Noe som overrasker dere
– Noe som vekker følelsene deres

ETTER:

I boka 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på (red. Kverndokken 2015), fremhever norskdidaktikeren Henning Fjørtoft en måte å organisere det muntlige arbeidet på som han kaller tenk-par-del. Uttrykket viser til at elevene arbeider i tre faser: Først individuelt og så i par før de til slutt deler svarene i hel klasse.

Blant fordelene ved denne måten å jobbe på er at alle elever involveres og aktiviseres og at den legger til rette for en mer dialogisk samtalestruktur i klasserommet med økt kvalitet på de muntlige bidragene som fremføres i plenum.

1. Tenk
Individuelt arbeid.

La først elevene formulere for seg selv hvordan de opplevde utdraget fra Vei. Ev. kan de få i oppdrag å skrive ned tankene sine i form av stikkord eller setninger. Dersom de har behov for støtte i denne fasen, går det an å bruke setningsinnledere som:

1. Da jeg leste, la jeg merke til …
2. Jeg likte godt da …
3. Jeg likte ikke at …
4. Jeg ble overrasket over …
5. Jeg synes at …
6. Det gjorde inntrykk på meg at …
7. Slutten var …

Synspunktene bør begrunnes med eksempler og ved bruk av argumentasjonsord som fordi, derfor eller liknende.

2. Par
Gruppearbeid.

La elevene få noen minutter til å dele, diskutere, sammenlikne og reflektere over leseopplevelsene/setningene sine. I tillegg kan parene få i oppdrag å velge ut 1-2 ting som de ønsker å snakke om i plenumsdiskusjonen.

 

3. Del
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelser, stikkordene de tok under lesingen og de tingene som de ønsker å diskutere. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan dessuten ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva tror dere har skjedd med jenta som ligger i vannet?
– Hvordan vil dere beskrive styrkeforholdet mellom prins Eidyr og Dal?
– Hva slags leder tror dere Eidyr er?
– Tror dere de vurderer å spise jenta?
– Hvorfor blir de så redde når hun åpner øynene?
– Hva tror dere kommer til å skje med henne?
– Hva synes dere om bruken av tankebobler/bokser?
– Hva synes dere om bildene/rutene?
– Er det ruter dere liker bedre enn andre?
– Hvilken rolle spiller den Norrøne mytologi i utdraget?
– Mener dere det er nødvendig å kjenne til mytologien for å forstå teksten?

Jenta i vannet er en antihelt i universet hun er en del av.
– Kommer dere på andre eksempler på antihelter i årets Rein tekst?

– Hvilke fantasy-trekk finner dere i utdraget?
– Hva tror dere kommer til å skje videre?

Sammenlign  utdraget fra Vei med utdraget fra Navnenes hus som også finnes i årets Rein tekst.

Norrøn og gresk mytologi er grunnlaget for disse to fortellingene.
– Hva kjennetegner samfunnet som beskrives?

Begge kvinnene i disse bøkene lever i en verden styrt av menn.
– Hvordan opplever du skildringen av de to kvinneskikkelsene?

 

Aktuelle kompetansemål:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål (VG3)