Rainbow Rowell: Eleanor & Park

Diskusjon og skriving

FØR:
Be elevene se på omslaget. Hva forteller omslaget? Hva sier tittelen? Hva tror elevene boka handler om ut fra omslag og tittel?

UNDERVEIS:
Elevene trenger ikke å notere, men be dem legge merke til hva skifte i synsvinkel har å si for teksten mens de leser.

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfatningen av teksten i grupper eller i plenum:
– Hva var det som skjedde her?
– Liker dere hovedpersonene? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er handlingen realistisk? Kunne det skjedd i virkeligheten?
– Kjenner dere dere igjen?
– Hva gjør det med lesingen av teksten at den er fortalt fra begges synspunkt?
– Klarer dere å leve dere inn i historien?
– Hva har formen å si for innholdet i utdraget?
– Hva tror dere skjer videre i boka?

Det har blitt sagt at all god litteratur handler om kjærlighet.
– Hvordan kan dagens forfattere skrive kjærlighetshistorier som unngår klisjéer fra flere tusen års litteratur?
– Hvordan skildre kjærligheten på en måte som er interessant (fremstår ekte, troverdig og moderne) for ungdom i vår tid?
– Hva slags kjærlighetshistorier ønsker dere å lese?

Skriveoppgave:

Eleanor & Park tilhører i egenskap av å være en kjærlighetsroman en litterær tradisjon. Les romanen og les en eldre kjærlighetsroman. Du kan for eksempel velge Unge Werthers lidelser av Johann Wolfgang von Goethe eller Victoria av Knut Hamsun.
Hvilke følelser og egenskaper blir verdsatt i beskrivelsen av kjærligheten? Hvordan står disse verdiene i forhold til verdiene i samfunnet? Sammenlikn måten tekstene er fortalt på. Hvilken virkning har fortellemåten for måten forholdet beskrives på og for leserens innlevelse i teksten? Hvordan er de to fortellingene preget av verdier og tenkemåter i det samfunnet de har blitt skrevet i?

Skriv en tekst hvor du sammenligner tekstene.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)
– Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng (VG3)