Pierce Brown: Red rising – Rød revolt

Diskusjon

FØR:
Gruppearbeid
Elevene får i oppdrag å bruke ulike digitale kilder og finne ut mer om science fiction-og dystopi-sjangeren. Ta utgangspunkt i bonusstoffet på foreningenles.no/reintekst der det finnes en sjangerdefinisjon satt opp i punktform i tillegg til eksempler på sjangere og referanser til videre lesing.
En alternativ fremgangsmåte er å be én eller flere elever som allerede er interessert i sjangeren/sjangrene forberede en kort presentasjon.

UNDERVEIS:
Elevene ser etter sjangertrekk mens de leser. De kan notere eller streke under partier i teksten.

ETTER:
Klassediskusjon
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av teksten.
Snakk deretter om science fiction-sjangeren og diskuter i hvilken grad Red rising kan sies å være et eksempel på en eller begge sjangre (hvilke av sjangertrekkene fortellingen benytter seg av).

– Hvordan beskrives samfunnet?
– På hvilke måter er dette en kritikk av samfunnet vi lever i? Begrunn svaret.
– Hvordan kommer de kritiske holdningene til uttrykk?
– Hva er fortellerens holdning? Begrunn svaret.
– Hvordan preger våre verdier den måten vi forteller historien på?

I flere anmeldelser blir Red rising betegnet som en dystopi. Blant annet her.

I en artikkel på barnebokkritikk.no skriver kritiker Gro Jørstad Nilsen om den dystopiske trenden innen ungdomslitteraturen.

– Har elevene noen tanker om hvorfor slike dystopiske bøker er så populære om dagen, og hvordan denne tematikken forholder seg til vår tid?
– Blir unge mennesker framtidspessimister av å lese dystopisk litteratur?

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)