Opplegg til Ubesvart anrop

FØR:

I Ubesvart anrop befinner vi oss i Oslo på sensommeren 2011. Det er cirka en måned etter terrorangrepene 22. Juli, og Rebekka og Fariba skal begynne på videregående skole.

Muntlig:

– Hva vet dere om 22. Juli 2011?

– Hva har du blitt fortalt hjemme om denne dagen og hendelsen?Husker du noe selv fra denne dagen?

– Kjenner du noen som opplevde, så eller hørte angrepene?

– Hvordan tror dere skolestart i august 2011 opplevdes for elevene?

– Hva tror dere var viktig for elevene i forbindelse med skolestart denne høsten?

– Hva tror dere tittelen, Ubesvart anrop, betyr?

– Hvordan tror dere det går med Rebekka og Fariba på første skoledag på videregående skole?

– Nora Dåsnes har både tegnet og skrevet Ubesvart anrop. Finn ut mer om henne og hvilke bøker hun har gitt ut tidligere.

 

Ubesvart anrop er en tegneserie.

– Liker du å lese tegneserier? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Hva mener du er viktig for at en tegneserie skal være god? Lag en liste med kriterier.

– Kjenner du til mange tegneserier? Kan du nevne noen titler?

– Kan du nevne navn på noen tegnere?

– Kan du navnet på ulike tegnestiler?

– Kan du nevne filmer og tv-serier som er basert på tegneserier?

– Liker du å tegne? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Hvilke forventninger har du til en tegneserie om 22. juli?

Her kan dere lese mer om tegneserier

Her er en bok om Tegneseriens historie

UNDERVEIS:

Lesestopp:

– Stopp å lese på side 54. Diskuter sammen i klassen:

– Hvorfor er noen av bildene røde på disse sidene?

– Hvorfor tror dere forfatteren/illustratøren har valgt å farge akkurat disse bildene røde?

– Hva er det de røde bildene viser?

– Hvordan synes dere det fungerer at noen bilder er røde og noen i sort/hvitt?

ETTER:

– Hva tenker dere etter å ha lest utdraget? Er det noen følelser som vekkes?

– Hvordan var det for Rebekka og Farida å begynne på skolen?

– Hvorfor tror dere Rebekka måtte forlate auditoriumet?

– Se nærmere på bildet på side 57. Hvilken mening legger dere i dette bildet?

– Fikk dere lyst til å lese mer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Oppgaver:

– I hvilken grad gir tittelen mening ut ifra utdraget? Hvilken tittel ville dere valgt på boka?

– Finn fram til andre bøker om 22. Juli og lag en liste med bøker som handler om temaet. Hvor mange bøker har kommet ut? Prøv å kategorisere dem etter hvem de er skrevet av, hvilken synsvinkel de er skrevet fra og når de kom ut. Er det noen tendenser som utmerker seg?

– 22. juli er et nasjonalt traumer for Norge. Hva betyr dette?

– Er det lov å ha sterke reaksjoner selv om man ikke opplevde terroraksjonen på nært hold eller er en pårørende? Ta utgangspunkt i utdraget og skriv en tekst der du utforsker denne typen frykt og sorg.

Bonus: Empirix er et nettsted som skriver om tegneserier. Les mer her

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnskunnskap:

– utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

– utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

– vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøftegrensene for ytringsfridommen