Opplegg til Tordenskyen

FØR:

Tordenskyen er bok i serien Sankingens tid. Den første boka i serien het Ljå. Les mer om den her

– Les ingressen til utdraget. Hva tror du det handler om?

– Hva betyr kunstig intelligens?

– Denne boka har sjangeren dystopi. Hva betyr det?

– Kjenner du til andre bøker/filmer/tv-serier innen denne sjangeren?

– Hvorfor tror du denne typen fortellinger er så populære? Liker du det?

– Hvilke elementer er det som ofte går igjen i dystopisjangeren? Kan den kombineres med andre sjangere, i så fall hvilke?

– Finn ut mer om forfatteren.

Les fakta om dystop i her

UNDERVEIS:

Individuelt:

Les fem sider av utdraget og ta en pause i lesinga. Tenk gjennom hva du har lest til nå. Hva synes du? Hvilken forståelse får du av universet og hovedpersonen? Hva tror du skjer videre?

ETTER:

– Ga dette utdraget deg lyst til å lese boka? Skriv en begrunnelse.

– Var det greit å forstå boka selv om du ikke har lest den første boka i serien?

– Hvordan tenker du omgivelsene der fortellinga utspiller seg ser ut? Skriv en kort beskrivelse.

Muntlig:

– Hva er aktiv dødshjelp? Finn ut mer om temaet og om argumenter for og imot og forbered en debatt om temaet.

– Hva vet dere om sorteringssamfunnet? Hvilke temaer er ofte inkludert i diskusjonen om sorteringssamfunnet?

– Hva synes dere om kunstig intelligens? På hvilken måte er det bra eller dårlig? Lag en liste over positive og negative konsekvenser av denne teknologien.

Oppgaver:

– I virkeligheten har det eksistert, og det eksisterer fortsatt samfunn der noen har makt til å bestemme hvem som skal dø. Finnes det noen fellestrekk mellom disse samfunnene? Velg tre og sammenlign.

– Finn på ditt eget dystopiske samfunn og skriv en forklaring av dette samfunnet. Hva har skjedd?

– Tegn en dystopisk forside basert på utdraget til Tordenskyen eller samfunnet du konstruerte i oppgaven over.

Sammenligning:

– Les Begge dør til slutt og sammenlign hvordan avgjørelsen om hvem som skal leve eller dø kan sies å ha en sammenheng mellom disse to bøkene.

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnskunnskap:

– utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

– vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn