Opplegg til Litt redd, bare

FØR: 

– Hva tenker dere når dere hører tittelen på denne boka? 

– Synes dere tittelen på boka, passer til forsidefotografiet? Hvorfor/hvorfor ikke? 

– Psykiske vansker og psykiske lidelser er ikke det samme, hva er forskjellen?  

Del denne artikkelen mellom dere og snakk sammen i gruppa etter at dere har lest. Presenter først innholdet i hver deres del av artikkelen. Diskuter deretter følgende spørsmål: – Blir dere overrasket over at antall unge som sliter psykisk øker? – Er dere enige i årsakene som blir presentert i artikkelen? 

– Handlingen foregår i bydelen Frogner i Oslo. Finn bydelen på et digitalt kart. Hvilke attraksjoner finner man her?  

Klassesamtale:
– Hvorfor bruker man litterære virkemidler? Hvilke litterære virkemidler kan dere? Skriv en liste sammen på tavla. Kom gjerne med eksempler også!
 

UNDER: 

Individuelt:  

– Samle på virkemidler. Mens dere leser utdraget, skriv ned alle virkemidlene dere kommer over. 

– Når dere er ferdige med å lese, sammenlign lista med virkemidler, to og to sammen. Har dere de samme?  

ETTER: 

Klassesamtale: 

– Skriv ned på tavla virkemidlene som er brukt i utdraget. Hva slags type virkemidler er det? 

– Det er noe som går igjen i flere av virkemidlene til Kielland Krag, hva er det? Hvilken effekt har dette på deg? 

Hvilken litterær sjanger ville dere plassert denne boka i? 

Muntlig: 

– Cornelius blir kvalm. – Er dere enige i at man kan bli kvalm av redsel? Hvilke andre fysiske følelser kan man oppleve når man er redd? Skriv en liste sammen på gruppa. Prøv gjerne å skrive setninger der dere bruker sammenligningene. 

– I dagligtalen kan mange si ting som «jeg har så angst, jeg har sosial angst, jeg får helt panikk/panikkanfall, jeg har helt noia, jeg er superdeppa, jeg er skikkelig deprimert nå» for å beskrive ubehagelige opplevelser eller følelser. – Er dette egentlig innenfor, eller bør man være mer forsiktig og bevisst når man bruker begrep som for andre kan være knytta til store problemer?

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnskunnskap:

– Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

Psykologi 1:

– gjøre rede for psykiske kriser og drøfte mulige utfall av disse

– drøfte konsekvenser av stress, vurdere betydningen av sårbarhet og resiliens og reflektere over hvordan man kan forebygge negative stressreaksjoner

Psykologi 2:

– drøfte årsaker til utenforskap og reflektere over konsekvenser for individet

– reflektere over hvordan synet på psykisk helse og behandling av psykiske lidelser har endret seg og er i endring

– drøfte begrepene normalitet og psykisk helse og reflektere over hva som skiller psykiske vansker og psykiske lidelser

– utforske samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer for utvikling av god psykisk helse, og drøfte forebygging og behandling av psykiske vansker og lidelser i lys av dette