Opplegg til Jente (17) ikke savnet

FØR:

– Diskuter tittelen: hvorfor er alderen skrevet i parentes, tror dere? Hvilke assosiasjoner får dere til tittelen?

– Kan en boktittel i seg selv bidra til at dere blir nysgjerrige og får lyst til å lese en bok (eller filmtittel og film)? Kom med eksempler og begrunn meningene deres.

– Liker dere forsideillustrasjonen? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Beskriv ansiktsuttrykkene til jentene, hvilke følelser utstråler de?

– Les ingressen. Hvem er hvem på forsiden, tror dere? Hvorfor tror dere Beatrice har lyst til å finne ut hva som skjedde med Kristiane?

– Finn en mystiske forsvinningssaker fra der dere bor, eller i Norge. Finn frem avisoppslagene og bruk disse til å lage traileren til en “true-crime» podcastepisode.Lytt til andre podcast-trailere for å få inspirasjon.

UNDER:

– Samle på ord og setninger som sier noe om hvordan personene i utdraget puster og snakker. Skriv dem inn i en liste.

ETTER:

– Sett dere sammen to og to, og sammenlign listene deres fra oppgaven over. Velg dere ut to setninger fra listene. Prøv å skrive om beskrivelsene med andre ord. Pass på at betydningen blir den samme.

– Hvorfor dukker moren til Kristiane opp på skolen hennes? Hva er det hun beskylder henne for og hva er det hun vil oppnå?

– I situasjonen med moren i kantina, hva hadde dere gjort om dere var Kristiane?

– Synes dere Hedda hjalp vennen sin på en god måte? Hva kunne hun gjort annerledes?

– Hva hadde du gjort om du hadde sett en slik situasjon på skolen din?

– Lag og spill ut et rollespill fra situasjonen i kantina.

– Moren til Kristiane er redd for Satan. Fra hvor kommer fortellingen om Satan fra, og hva sier denne fortellingen – hvem var han? Hvorfor eksisterer denne fortellingen, tror dere? Finnes det andre navn på ham? Finnes det en parallell til Satan i andre religioner enn kristendommen?

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig