Opplegg til Jegeren

FØR:

Erik reiser til Trondheim for å redde kompisen Thomas fra et voldelig nynazistisk miljø. Han går undercover, noe som betyr at han også må gjøre ting han egentlig ikke har lyst til. I dette utdraget må han for eksempel bli med Thomas og noen andre på et hevnoppgjør. Vær obs på at utdraget kan oppleves som utfordrende for noen å lese. Det beskriver voldshandlinger og det blir brukt banneord. Boka og utdraget er tatt med i Rein tekst fordi det har et aktuelt tema som det er viktig å snakke om.

– Studer og snakk om forsiden/forsideillustrasjonen:

– Hva gjør personene på bildet?

– Hva slags uttrykk har de i ansiktet?

– Hvorfor har de dekket til munnen og nesen, kan det være ulike årsaker til det?

– Hvilke farger er brukt på forsiden? Tror du de er tilfeldige?

– Ser du noen symboler som du kjenner igjen? Hva kan du om disse symbolene?

– Hva tror dere boka handler om?

– Hvorfor tror dere boka heter Jegeren?

Les ingressen.

Muntlig:

– Hva betyr det å infiltrere? Kjenner dere til andre fortellinger, fiktive eller virkelige, der noen har infiltrert et annet miljø? Hvilke andre begreper kan man bruke på en person som gjør dette?

– Hva er et vandrehjem?

– Hvorfor er det dumt at Kari flørter med Erik, tror dere?

UNDER:

Del et A4 ark i to med en loddrett strek på langs. På den ene siden skriver du ned noen av tankene og følelsene til Erik, på den andre skriver du ned noen av handlingene hans. Sammenlign og snakk om det dere har skrevet ned to og to.

– Hvordan tror dere denne hendelsen oppleves for Erik? Hva kan det gjøre med en person om det er stor forskjell mellom det man tenker, og det man gjør?

ETTER:

Muntlig:

– Hvordan syntes dere det var å lese dette utdraget? Synes dere det er stor forskjell på hvor sterkt inntrykk slike scener gir om det blir beskrevet i tekst eller vist i en film? Husk å begrunne meningene deres.

– Hva tror dere skjer videre i fortellingen? Fikk dere lyst til å lese hele boka? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det moralsk riktig å gjøre noe ulovlig for å redde en venn?

– Hva får vi vite om Thomas som kan forklare at han tenker og handler som han gjør?

– Hvilke andre utfall kan slike opplevelser få?

Les om høyreekstremisme og radikalisering her. Det blir listet opp noen årsaker radikalisering, hva er disse?

– Snakk om årsakene. Er det noen av dem man kan adressere som enkeltindivid?

– Hva tenker dere samfunnet kan og bør gjøre for å motarbeide rekrutteringen til ekstremistiske miljøer?

– Lytt til sangen: Noen å hate, av Raga Rockers. Les gjerne sangteksten imens dere lytter. Hvordan kan denne sangen settes i sammenheng med utdraget fra Jegeren? Hva er budskapet i sangen? Hvilke virkemidler er tatt i brukt for å få frem budskapet?

Videre lytting:

Noen å hate – podcast i 5 deler fra Aftenposten

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig

Samfunnskunnskap:

– utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar.

– utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

– vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og

drøftegrensene for ytringsfridommen

– utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper