Opplegg til Blindsone

FØR:

– Kven er forfattar Anders Totland? Kan de finne andre bøker han har skrive?
– Kva betyr blindsone og kvifor trur du at det er tittelen på boka?
– Dette er ein roman om kjærleik. Kva forventing har de til slike bøker?
– Veit de om andre bøker og filmar om kjærleik? Hva er typiske kjennetegn for slike fortellinger?
– Kva skjer når ein blir forelska?
– Har du vore eller er du forelska i nokon?

ETTER:

– Korleis vil du beskrive miljøet i dette utdraget?
– Kor tenkjer du at handlinga finn sted?
– Korleis trur du det går med Sanne og Henrik?
– Kvifor er bil så viktig for Henrik?
– Kva slags bil har han?
– Trur du bilen er viktigare for Henrik enn Sanne?
– Kva veit du om rånekulturen i Noreg? Lag ein faktaoversikt.
– Er det rånekultur der du bur? Er du eller kunne du tenkje deg å bli ein rånar?

Sammenligning:
– Blindsone hentar inspirasjon frå tv-serien Rådebank, som gjekk på NRK og fekk veldig mange sjåarar. Kvifor trur du denne tv-serien blei så populær?
– Her kan du lese boka om tv-serien
– Kva slags likheiter finn du mellom Blindsone og Rådebank?

Oppgåver:
– Skriv ei side om kva du trur Henrik tenkjer når han køyrar bil.
– Skriv ei skildring om at du køyrar bil. Kva slags bil har du? Kor køyrar du? Kva tenkjer du på? Kva slags musikk høyrer du på? Bruk virkemidler for å trekke leseren inn i fortellinga di.
– Lag ei felles speleliste i klassa med songar som passar for biltur. La alle elevane kome med ein song kvar.
– Beskriv din draumebil.

Kompetansemål

Her finner dere noen av kompetansemålene arbeidet med Litt redd, bare kan knyttes til. Dette er kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, i fagene norsk, samfunnskunnskap, sosialkunnskap, og psykologi 1 og 2. Det er også mulig å bruke oppgavene i arbeid med kompetansemål på andre linjer. I tillegg kan man utvide oppgavene slik at de kan brukes i arbeid med kompetansemål på 2 og 3 vgs.

Norsk:

– lese, analysere og tolke nyere skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk

– greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig