Liv Marit Weberg: Påstander om meg i tilfeldig rekkefølge

FØR:

1. Samtale
Klassesamtale

Se på forsiden og les ingressen.
– Hvilket inntrykk får dere av Weifa ved å se på forsiden?
– Hvorfor tror dere hun er avbildet med en kjærlighet i munnen?
– Hvordan vil dere beskrive stilen i ingressen?

2. Påstandsark
Individuelt arbeid

Del ut ark med påstander til diskusjon (se ev. ark til utdeling her)

Elevene skal nå lese setningene, krysse av om de er enige eller uenige og forberede seg på å forklare hvorfor.

Påstander:

– Det er ensomt å være menneske
– Det er viktig å bruke tanntråd og neglefil
– Alt handler om økonomi
– Det er viktig at noen tar ansvar når det er lite trøkk i en samtale
– Gutter er fysisk sterkere enn jenter
– Det er greit å dra på politisk møte for å få gratis pizza
– Det er viktig å følge regler, særlig for jenter
– Verden er i ferd med å forandre seg til det bedre
– Alle fellesskap lager regler som gjør at noen faller utenfor
– De rike burde bare bo noen få og inngjerdete steder
– Det er deilig å yte motstand
– Kvinnelige kropper er det mer enn nok av i mediebildet

Etter det individuelle arbeidet kan elevene eventuelt få diskutere meningene sine i små grupper på fire elever for å forberede klassesamtalen i punktet under.

3. Påstander i hel klasse
Klassesamtale

Som forberedelse til lesingen kan dere diskutere påstandene i hel klasse, der elevene begrunner synspunktene sine.

 

UNDERVEIS:

– Finn og marker de stedene i utdraget der påstandene dukker opp. Legg også merke til om det blir gitt en begrunnelse i teksten.

– Noter spørsmål til teksten dersom det er noe dere lurer på.


ETTER:

1. Samtale om påstander etter lesing
Klassesamtale

Gå igjennom påstandene på nytt og spør elevene om det er noen som har endret mening. Be elevene dele tankene sine.

– Hvorfor har de endret mening – eller hvorfor ikke?

2. Samtale om utdraget
Klassesamtale

Snakk deretter om utdraget og la elevene dele tankene sine.

Vi anbefaler at litterære samtaler tar utgangspunkt i den personlige leseopplevelsen til elevene. Åpne og autentiske spørsmål – spørsmål der svaret ikke er gitt på forhånd – gjør det lettere for dem å relatere litteraturen til egen hverdag og eget liv og dermed også å engasjere seg i litteraturen.

Begynn gjerne med spørsmål som:
– Hva handlet dette om? eller
– Hva skjedde her?

Dersom elevsvarene blir fulgt opp på en oppmerksom og konstruktiv måte, opplever elevene at leseropplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Det kan for eksempel skje ved å la samtalen bygge videre på elevenes svar når et nytt spørsmål blir formulert (såkalt opptak og høy verdisetting).

Når elevene har fått anledning til å formulere og diskutere leseopplevelsene sine, anbefaler vi deg å bruke teksten til å stille spørsmål som du vet vil engasjere.

I tillegg kan ett eller flere av følgende spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Weifa?
– Synes dere hun passer inn?
– Opplever dere henne som frekk? Morsom? Irriterende?
– Hvorfor tror dere hun oppfører seg slik?
– Ville dere hatt henne som venn? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om de andre i gruppa?
– Hvordan vil dere definere et fellesskap?
– Hva tenker dere om dette sitatet: «For når folk lager seg et felleskap, klarer de faen meg aldri å gjøre det uten å samtidig lage seg masse regler. Og de som ikke følger reglene, faller ut av fellesskapet. Og de som sitter igjen, syns det er så utrolig trist når noen faller ut av fellesskapet.»
– Hvilke sosiale spilleregler er det viktig at vi har, og hvorfor?
– Hvilke sosiale spilleregler følger vi i et møte der en skal diskutere noen temaer?
– I hvilken grad får utdraget deg til å se på et politisk møte med nye øyne?
– Hvilken effekt har det å utfordre eller boikotte sosiale spilleregler?
– Og hvilken effekt har det å lese om det?
– Hvordan er de sosiale spillereglene i din vennegjeng?

Til slutt kan dere vurdere utdraget:
– Hva liker dere med utdraget fra Påstander om meg i tilfeldig rekkefølge?
– Og hva misliker dere?

Aktuelle kompetansemål:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål (VG3)