Lars Petter Sveen: Guds barn

Diskusjon og skriving

FØR:
Handlingen i Guds barn foregår i Palestina på Jesus tid. I utdraget møter vi soldater som Herodes har sendt ut for å drepe alle guttebarn under to år. Her er det offiseren Capito som forteller sin versjon av historien.

Ha en samtale i klassen om denne kjente historien. Fortsett med å lese bibelteksten om barnemordet i Betlehem i Det nye testamentet, evangeliet etter Matteus, kapittel 2, vers 16-18. Kan leses på nett her.

UNDERVEIS:
Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere mens de leser.
Be elevene notere stikkord om for eksempel:
– Inntrykk av fortelleren.
– De ulike personene.

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av teksten i grupper eller i plenum. Deretter går det an å ta utgangspunkt i spørsmål som:
– Hvilket inntrykk fikk dere av fortelleren? Liker der ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilket inntrykk fikk der av de andre personene? Hva med Cato? Liker dere ham? Horfor/ hvorfor ikke?
– Hvem er den gamle mannen som holder seg i skyggen?

– Hva synes du om Sveens versjon av fortellingen?
– Er den troverdig?
– Hadde det vært mer eller mindre interessant om han hadde valgt en annen forteller?
– Hvem ville du latt fortelle historien?
– Er denne teksten relevant i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skriveoppgave:

Les bibelteksten om barnemordet i Betlehem her.

1. I Kapittelet «Små barn» i Guds barn, har forfatteren tatt utgangspunkt i en kjent bibelfortelling. I Bibelen utgjør fortellingen bare tre vers. Ta utgangspunkt i den samme bibelfortellingen eller en annen bibelfortelling og skriv din versjon slik Sveen har gjort i utdraget.

2. Ta utgangspunkt i bibelteksten om barnemordet i Betlehem eller en annen kjent bibelfortelling. Sett historien til vår tid og skriv en moderne versjon av fortellingen.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler (VG1)
– Drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster (VG1)
– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)
– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)