Kjersti Wøien Håland: Dommedøgn

Diskusjon/vurdering

FØR:
Be elevene se på omslaget. Hva forteller omslaget? Hvilken følelse eller stemning får de når de ser på motivet, fargebruken osv.?
Hva sier tittelen? Hva tror elevene boka handler om ut fra omslag og tittel?

UNDERVEIS:
Be elevene notere stikkord til teksten, for eksempel:
– Noe de kjenner seg igjen i.
– Noe de lurer på, noe som gjør dem nysgjerrige.

ETTER:
Gruppe/klassediskusjon:
– Hva gjorde inntrykk på dere da dere leste utdraget (jf. stikkord)?
– Hva synes dere var spesielt med denne teksten?
– Kom dere i en spesiell stemning under lesingen? Hvilken?
– Hva var det i teksten som fikk frem denne stemningen?
– Hva kan ha skjedd på sidene før utdraget? Begrunn svaret.
– Hvilket inntrykk har dere fått av hovedpersonene?

Klassediskusjon
Ta utgangspunkt i spørsmål som:

– Linn synes det er meningsløst å rekonstruere vikingskip, og sier: «Kvifor skal ein pynte på historia?»
– Er dere enige/uenige med henne?
– Er det riktig av Cecilie å kjøre den gamle på fjellet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)