Junot Diaz: «Nilda» fra Sånn mister du henne

Diskusjon

1. FØR:

Klassesamtale
Samtale i klassen om hvilke forventninger elevene har til hva en novelle er/skal være
-Er det noen elever i klassen som leser noveller? Hvilke?
-Hva er bra med noveller? Hva kan de som annen litteratur (f.eks. romaner) ikke kan?

2. UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord til teksten, f.eks.:
– Hvilket inntrykk får du av fortelleren, Rafa og Nilda og deres relasjon?
– Noe du kjenner deg igjen i.
– Noe du lurer på, noe som gjør dem nysgjerrige.
– Ord som skiller seg ut eller som du lurer på betydningen av

3. ETTER:

Klassesamtale
Innholdet:
-Hva synes dere teksten handler om?
-Hvordan beskriver fortelleren Nilda? Hvordan er forholdet mellom dem?
-Hvordan blir Rafa beskrevet? Er fortelleren glad i broren sin? Begrunn svaret.
-Hva synes dere om forholdet mellom Rafa og Nilda?
-Hvorfor tror dere at de slutter å se hverandre?

Språket:
Stilen til Junot Diaz er blitt kalt Spanglish fordi han bruker et språk som blander spansk og engelsk og uttrykker det møtet mellom amerikansk og dominikansk kultur som personene lever i.
-I hvilken grad mener dere at uttrykket passer på språket i novellen, «Nilda»?
-Flere steder i novellen brukes ord som kan være nedsettende og støtende, f.eks.: «svarting».
-Hvorfor tror dere at forfatteren har valgt å bruke slike ord?
-Er det greit å bruke et hardt språk for å skildre et bestemt miljø, en bestemt kultur?
-Er det forskjell på om en person med dominikansk bakgrunn eller en etnisk norsk person bruker et slikt nedsettende ord som «svarting»?

Formen:
Den amerikanske forfatteren Lorrie Moore beskrev engang forholdet mellom novelle og roman slik: «En novelle er et kjærlighetsforhold, en roman er et ekteskap»
-Hvordan bruker Diaz novellesjangeren til å fortelle om et kjærlighetsforhold i oppløsning?
-I hvilken grad har novellen vendepunkt og klimaks?
-Hvordan forstår dere slutten?

Opplegget dekker følgende kompetansemål:

-lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
-lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
-lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)