John Jeremiah Sullivan: På denne klippe fra Pulphead

Diskusjon og skriving

FØR:
Klassesamtale:

Legg opp til samtale med klassen om forventninger til en dokumentar/reportasje. John Jeremia Sullivan blir sammenliknet med foregangsfigurer innenfor nyjournalistikken som Hunter S. Thomsen og Tom Wolfe. Kjenner elvene til begrepet «nyjournalistikk» eller «New Journalism»? Elevene kan lese om New Journalism her.

UNDERVEIS:
Elevene kan markere i teksten eller notere stikkord til teksten, for eksempel:
– Inntrykk av fortelleren.
– Noe de kjenner seg igjen i.

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av reportasjen i klasserommet. Diskuter spørsmål og argumenter fra leseloggen, og ta for eksempel utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva synes dere om fortelleren? Liker dere ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om de andre personene som beskrives?
– I hvilken grad preges teksten av forfatterens fordommer?
– Har dere fordommer? Hvilke?
– Forfatteren har tatt utgangspunkt i et kristent miljø. Hva slags miljø ville dere skrevet reportasje fra? Hvorfor?
– Har det noe å si at forfatteren oppsøker miljøet han skriver om og er til stede fysisk? Bidrar det til å gjøre teksten mer eller mindre troverdig? Hvorfor?

Skriveoppgave:

I utdraget fra Pulphead går forfatteren inn i oppdraget med en del fordommer. Finnes det miljøer du har fordommer mot?
Ta utgangspunkt i fordommene dine og lag en reportasje der du oppsøker et miljø slik Sullivan har gjort.
La reportasjen starte med setningen «Jeg hadde en perfekt plan».

Forslag til kompetansemål:

– Gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende
tekster på hovedmål og sidemål (VG1)
– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)
– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)

Bonusstoff på nett:
Intervju med Sullivan her.