Ida Eva Neverdahl: I’m a girl, it’s fantastic

FØR:

Utdraget fra I’m a girl, it’s fantastic er en tegneserienovelle.
Det kan derfor være en god idé å forberede lesingen ved å snakke om tegneserier.
(Hvis dere allerede har lest utdraget fra Maus og snakket om den, kan dere gjenoppta samtalen om tegneseriesjangeren.)

– Leser dere tegneserier? Hvilke?
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?
– Har dere forslag til undersjangre, innen tegneseriesjangeren?

I tillegg til å være en tegneserie er utdraget fra fra I’m a girl, it’s fantastic en novelle.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
(Hvis dere har lest Ting vi mistet i brannen: Slutten av skoleåret, kan dere ev. bruke denne teksten som eksempel på novelle-sjangeren.)

– Hva synes dere om forsiden?
– Liker dere den visuelle stilen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva tenker dere når dere leser tittelen?
– Hvilke forventninger har dere til utdraget?

 

UNDERVEIS:

Noter stikkord til teksten. Det kan være stikkord til:
– Noe som overrasker dere
– Noe som vekker følelsene deres

 

ETTER:

Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten og i de stikkordene de tok under lesingen. Snakk også om i hvilken grad utdraget innfridde forventningene til en thriller.

La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av jenta?
– Hvorfor tror dere hun har det slik hun har det?

Ta for dere den første siden, et oppslag eller et par ruter.
– Hva tror dere karakterene tenker?
– Hvilke assosiasjoner får dere når dere ser dyret?
– Hva vil dere si at dyret er/representerer?
– Hva tror dere dyret sier?
– Er det noe som overrasker dere?
– Hvilket inntrykk får dere av gutten?
– Er det noen av tegningene som dere synes skiller seg ut? Hvordan?
– Hvordan forstår dere tegningen på s.109?
– Hvordan forstår dere slutten?
– Hvordan tror dere det går videre?
– Har dere noen råd til jenta?
– Hva synes dere om tegningene? Hva liker dere, og hva liker dere ikke?
– Hva tenker dere om fargebruken? Hvorfor tror dere at tegneserieskaperen har valgt å bruke disse fargene?

En annen tekst i årets Rein tekst-antologi, Maus av Art Spiegelman, bruker også tegneserieformen til å illustrere ting det er vanskelig å snakke om.
Les dette utdraget og sammenlikn med utdraget fra I’m a girl, it’s fantastic.
– Hvilke likheter og forskjeller synes dere er viktige for å forstå hvordan de to tegneseriene virker.

TEGN!

Foreningen !les og Fritt Ord inviterer alle elever i videregående skole til å skrive en tekst, tegne eller lage en medieproduksjon om tegning som ytring. Ta gjerne utgangspunkt i Rein tekst!
Kanskje kan du bruke tegneserieformen fra I’m a girl, it’s fantastic eller Maus som inspirasjon?

Se frittordkonkurransen.no for mer informasjon og tips.

Aktuelle kompetansemål:

– Bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)