Ibsen/Moen/Mairowitz

Skriving

FØR:
Klassesamtale
Samtale i klassen om forventninger til et utdrag fra en tegneserieroman.
– Er det noen elever i klassen som leser tegneserier/tegneserieromaner? Hvilke?
– Hva er bra med disse tekstene? Hva kan de som annen litteratur ikke kan?

UNDERVEIS:
Be elevene gjøre seg tanker og notere mens de leser.
– Hva synes du om hovedpersonen?
– Legg merke til ting som formidles i bildene som ikke formidles i teksten.
– Hvordan uttrykkes følelser og stemninger?

ETTER:
Klassediskusjon:
– Liker dere Peer? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan synes dere bildene formidler det som ikke kommer fram i teksten? Er det noen som har eksempler?

– Kjenner elevene historien om Peer Gynt? Her er litt mer informasjon. Det går an å lese det tilsvarende utdraget i originalversjonen, og/eller se en oppsetting av skuespillet.

Gruppeoppgave:
Les originalteksten. Hver gruppe dramatiserer et utdrag fra Peer Gynt og framfører for klassen.

Skriveoppgave:
Ta utgangspunkt i tegneserieutdraget fra Peer Gynt. Skriv fortellingen i et moderne språk. Forsøk å beskrive med ord de følelsene og stemningene som kommer fram på noen av bildene.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler (VG1)
– Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster. (VG1)
– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)
– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)