Hakan Günday: Mer

FØR

Se på tittel, bokomslag og sjangerbetegnelse og snakk om forventninger til utdraget.

– Hva vet dere om menneskesmugling?
– I hvilken grad mener dere at forsiden passer til en bok om menneskesmugling?
– Når tror dere at fortellingen foregår?

– Hva legger dere i uttrykket «episk fortelling»?
– Hvilke forventninger har dere til en slik bok?

 

UNDERVEIS

Velg ut 2-3 setninger som gjør inntrykk på dere, som dere liker eller misliker.

 

ETTER

La først elevene sitte i mindre grupper og begrunne valget av setninger for hverandre.

Ta deretter opp ev. spørsmål til teksten i hel klasse.

La elevene få formulere og diskutere leseopplevelsene sine og følg opp med spørsmål som du vet vil engasjere. Her er noen forslag:

– Hvilket inntrykk får dere av Gazâ, gutten som forteller?

Arthur Rimbaud var en innflytelsesrik fransk dikter som levde 1854-1891. Han debuterte som 12-åringe og skrev alle diktene sine før han ble 21. Deretter skal han ha livnært seg som lykkejeger, handelsmann og slavehandler.
– Klarer dere å finne ut mer om Rimbaud?
– Hva sier det om Gazâ at han tenker på et sitat av denne dikteren under samtalen med faren?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom de to, Gazâ og faren?
– Tror dere faren har vært bekymret mens Gazâ satt i cellen?
– I hvilken grad tror dere at faren er glad i Gazâ?
– Synes dere de er like? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvordan vil dere beskrive reaksjonene når det blir klart at Gazâ har kommet inn på skolen i Istanbul?

Øverst på s. 117 tenker Gazâ at «[d]et fantes ingen helter likevel»
– Hva tror dere han mener med det? Og er dere enige med Gazâ?
– Hva er en helt for dere?

– Hvordan tror dere det går videre i boka?
– I hvilken grad tror dere det er en endring i forholdet på gang?
– Likte dere utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Har dere lyst til å lese Mer?

 

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse:

– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)