Federico Axat: Aller siste utvei

FØR:
Klassesamtale.

Snakk om forside og tittel.

– Hvilken stemning kommer tydeligst frem på omslaget?
– Hva er det som fremkaller denne stemningen hos dere?
– Hvilket inntrykk får dere av personen på bildet?
– I hvilken grad synes dere det er sammenheng mellom tittel og forside?

Sjangeren er psykologisk thriller.
– Hvilke forventninger har dere til en psykologisk thriller?
– Kjenner dere til andre eksempler på denne sjangeren, innen bøker, filmer, TV-serier, spill?
– Hva kjennetegner i så fall disse bøkene/filmene/spillene?

Dere finner eksempler på sjangeren i bonussporet til dette utdraget.
– Hvorfor tror dere at den psykologiske thrilleren er en så populær sjanger nå?

– Hva tror dere utdraget fra Aller siste utvei handler om?
– Får dere lyst til å lese utdraget?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:
– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er overraskende
– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk.

 

ETTER:

1. Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten og i de stikkordene de tok under lesingen.
La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av Ted?
– Hva synes dere om at han er ved å begå selvmord?
– Hvem tror dere sier det som står i kursiv?
– Hvor kommer stemmen fra?

Flere beskjeder i utdraget har uklar avsender.
– Hvorfor tror dere forfatteren har valgt dette? Og hvilken effekt har det for lesingen?
– Hvorfor tror dere han blir sint når han ser lappen som henger på utsiden av kontordøren?

Ted mener selv at han tar hensyn til familien.
– Er dere enige?
– Hvorfor tror dere at Ted får behov for å sjekke om han allerede har dødd?
– Hva tror dere han mener med setningen: «Kunne det være dette som var hans «lys i tunnelen»?
– Stoler dere på Ted?
– Hvilket inntrykk får dere av Justin?
– Hva synes dere om navnet hans?
– Hva betyr det at han vet så mye om Ted?
– Hva synes dere om oppdraget som Justin presenterer Ted for?
– Hvorfor tror dere at de kontakter Ted?
– Tror dere at han tar oppdraget med å drepe Blaine?
– Hva tror dere skjer videre?

Snakk også om i hvilken grad utdraget innfridde forventningene til en psykologisk thriller.
Det kan også være en god idé å sammenlikne utdraget med de siste utdraget i årets Rein tekst-antologi, Kraften, som er benevnt som en futuristisk thriller. Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom den psykologiske thrilleren og den futuristiske?

Når dere har diskutert teksten, kan dere foreta en vurdering.

2. Finn argumenter
Gruppearbeid

Del elevene inn i mindre grupper og la dem snakke om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

Be dem lage en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

3. Vurdering i hel klasse
Klassesamtale

La gruppene fortelle hva de har kommet frem til.

Klassen vurderer begrunnelsene og noterer de beste argumentene for og mot på tavlen, for eksempel fem gode argumenter for og fem gode argumenter mot.

Til slutt oppfordres elevene til å gi uttrykk for om de får lyst til å lese resten av boken? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)

– Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål (VG3)