Ellen Mari Thelle: Bernard banker på

FØR:

Se på forsiden og les ingressen.
– Hva legger dere merke til?
– Hvorfor tror dere at designeren har valgt en slik forside?
– Ser dere noen sammenhenger mellom forsidedesign og ingress?
– Hvordan tror dere det er å være eldre og ensom i Norge i dag?
– Kjenner dere noen eldre mennesker?
– Hva tror dere de tenker på?
– Hvordan forsøker man i Norge å legge til rette for at også eldre kan få et godt liv?
– Hvorfor tror dere at forfatteren har valgt å la en skadet fugl føre de to eldre sammen

Bernhard banker på vant UKP.
– Hvorfor tror dere at ungdomsjuryen valgte en bok om to eldre og ensomme mennesker som vinner av denne gjeve prisen?
– Hvilke forventninger har dere til boka?

Utdraget inneholder noen ord som det kan være relevant å snakke om før elevene leser, f.eks.: Myrsnipe, marulker, Pessoa.

 

UNDERVEIS:

Be elevene stikkord eller markere i teksten mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk.
– Noe de synes er overraskende
– Noe de synes er godt skrevet

ETTER:

– Hvilket inntrykk får dere av jeg-fortelleren?
– Hvordan vil dere beskrive livet til fortelleren?
– Hvem er du-et som det fortelles om?
– Hvilket inntrykk får dere av ham?
– Hva er det som skjer når de møtes?
– Hvorfor tror dere at myrsnipa har endt opp i byen?
– Hvordan synes dere de to pensjonistene reagerer når fuglen dør?
– Reagerer de annerledes enn dere ville gjort? Annerledes enn barn? Forklar.
– Hvor godt tror dere de kjenner hverandre?
– Tror dere de liker hverandre? Hva tror dere i så fall det er de liker ved hverandre?
– Hva fører dem sammen?
– Synes dere at de passer sammen?
– Hvem er Stein?
– Hvorfor tror dere de snakker om ham?
– Hva tenker dere om slutten?
– Hvorfor tenker dere om språket i utdraget?
– Hvorfor tror dere setningene i utdraget er så korte?
– Hva betyr det for hvordan dere opplever teksten?
– Hva forestiller vi oss og hva er sannhet når vi møter nye mennesker?
– Hva er forestillingene til hovedpersonen om du-et i romanen?
– Hva er realitetene om denne personen?

Forestiller du deg noe om et menneske som du ikke kjenner, for eksempel som du er i ferd med å bli kjent med?
– Hvorfor gjør vi det?

– Kan alle bli forelsket, uansett alder?
– Tror du det er annerledes å bli forelsket når en er gammel enn når en er ung?
– Kan du beskrive hvordan det føles å bli forelsket?
– Hvordan merker du at hovedpersonen i boka er i ferd med å bli forelsket?


Aktuelle kompetansemål: 

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)

– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser