Colm Tóibín: Navnenes hus

FØR:

13 stikkord

La elevene forestille seg hva som skjer i utdraget ut ifra 13 stikkord.

(En kort introduksjon til denne aktiviteten finnes ca. 26 minutter ut i dette foredraget med Sture Nome, universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.)

Her er et forslag til 13 slike stikkord fra utdraget fra Navnenes hus:

kongen, stank, overfalle, datter, forbannelser, tvetungede, ofre, bundet, Ifigeneia, ber, slu, likene, kone,

Be elevene om først å kategorisere stikkordene, for eksempel i tre kolonner.

Elevene skal deretter bruke stikkordene til å forutsi hva de tror utdraget handler om, ved å skrive en kort tekst. Forklar for elevene at det ikke handler om å kunne gjette akkurat hva som står i utdraget, men å bruke stikkordene til å skrive hva de tror.

Når de har skrevet hva de tror kommer til å skje, kan de gå sammen med en læringspartner for å sammenlikne hva de har skrevet.

UNDERVEIS:

Be elevene lese utdraget mens de sammenlikner med det de skrev ut ifra de 13 stikkordene.

ETTER:

1. Sammenlikn
Be først elevene snakke to minutter med læringspartneren om hvordan handlingen i utdraget var annerledes enn de trodde, på bakgrunn av de 13 stikkordene.

2. Del
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelser, stikkordene de tok under lesingen og de tingene som de ønsker å diskutere. La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan dessuten ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvor er vi?
– Hvilket samfunn er vi i?
– Hva har skjedd?
– Hvorfor dreper Kong Agamemnon sin egen datter?
– Vil dere si at det er tragisk? Forklar hvordan dere tenker.
– Hvilket inntrykk får dere av Dronning Klytaimnestra?
– Hva slags sinnstilstand er Klytaimnestra i?

Her er tre sitater fra fortellingen til dronningen:
1.
«Ingen er villig nå til å gjenta det hun sa i minuttene før de kvalte stemmen hennes, men jeg vet hva hun sa.»
2.
«Gudenes tid er forbi.»
3.
«jeg hadde også gjort meg den erfaring at det var enklere å ha å gjøre med slike som holdt fast ved den gamle troen, som trodde at verden var konstant.»

– Hvordan forstår dere disse sitatene – hva tror dere Klytaimnestra mener med disse utsagnene?

– Hva er forskjellen på det samfunnet som beskrives i Navnenes hus og vårt samfunn?
– Finnes det situasjoner der hevn er den riktige handlingen?

Sammenlign Navnenes hus og Vei Bok 1.

Norrøn og gresk mytologi er grunnlaget for disse to fortellingene. Hva kjennetegner disse to samfunnene som beskrives?

Begge kvinnene i disse bøkene lever i en verden styrt av menn. Hvordan opplever du kvinneskikkelsene?

Hvordan tror du det var å være kvinne i denne tiden?

 

Skriveoppgaver:

1. Skriv denne scenen sett fra kong Agamemnon sin synsvinkel.

2. Skriv en novelle eller et dikt om en som er drevet av tanken om hevn. Hva skjer inne i hodet på en som er besatt av tanken om hevn, hva har skjedd?

 

Aktuelle kompetansemål:

-Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
-Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
-Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)