Birger Emanuelsen: Fra jorden roper blodet

Litterær vurdering

FØR:
Birger Emanuelsen vant i år Ungdommens kritikerpris for Fra jorden roper blodet, en pris der ungdom i videregående skole kårer årets beste voksenbok. Synes klassen det var et riktig valg?
Diskuter i fellesskap hva som gjør en tekst god. Er det forskjell på hvilken samtidslitteratur unge og voksne lesere liker? Bli enige om hvilke kriterier dere skal se etter før lesingen. Bruk opplegget for vurdering av litterær kvalitet i denne lærerveiledningen. Be elevene skrive ned disse kriteriene slik at de har dem tilgjengelig når de leser. Be elevene lese teksten to ganger.

UNDERVEIS:
Leselogg.
Elevene leser teksten med kriteriene foran seg og noterer i hvilken grad teksten lever opp til kriteriene. Er det behov for andre kriterier? Noter også spørsmål til teksten.

ETTER:
Diskuter spørsmål til teksten samlet, slik at alle er enige om tekstenes innhold.

Alle får fem minutter på å notere ned tre positive og tre negative argumenter om teksten.

Diskusjon med sideperson der man presenterer argumentene sine for og mot.

Alle får mulighet til å justere argumentene.

Diskusjon i hel klasse: Fortjente Fra jorden roper blodet å vinne Ungdommens kritikerpris?
Les juryens begrunnelse her.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)