Agnes Ravatn: Operasjon sjølvdisiplin

Diskusjon og skriving

FØR:
Klassesamtale:

Legg opp til samtale med klassen om forventninger til en selvhjelpsbok. Ta utgangspunkt i spørsmål som:
– Hva tror de at en bok med tittelen Operasjon sjølvdisiplin handler om?
– Hva er prokrastinering?

UNDERVEIS:
Elevene leser og noterer underveis:

– Spørsmål til teksten.
– Argumenter de synes er gode/er enige i.
– Argumenter de synes er svake/er uenige i.

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av teksten i klasserommet. Diskuter spørsmål og argumenter fra leseloggen.
Her går det an å ta utgangspunkt i spørsmål som:
– Kjenner dere dere igjen?
– Er dette ei selvhjelpsbok? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva synes dere om rådene forfatteren gir? Virker de? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Trengs slike råd? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?

Skriveoppgave:

Ravatn åpner kapittelet «Passiv dødshjelp» slik: «Prokrastinering er den mest utstrekte, og den mest fortvilande, forma for sjølvdisiplinsvikt.»

Kjenner du til andre former for selvdisiplinsvikt? Eller kanskje du har tanker om områder i livet der folk rett og slett burde skjerpe seg?

Ta for deg et fenomen som er uttrykk for at folk burde ta seg kraftig sammen. Skriv en humoristisk tekst der du beskriver fenomenet, og argumenterer for hvorfor dette er et problem for dem som sliter med det. Formuler deretter tips til hvordan en kan opparbeide seg større grad av selvdisiplin eller økte ferdigheter på området. Bruk Ravatns tekst som modell.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende
tekster på hovedmål og sidemål (VG1)
– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)