Fritt ord konkurransen

Tegningen som ytring kan være enkel eller komplisert, den kan være politisk eller kun til glede og underholdning. Den kan samle eller splitte.

En tegning kan illustrere et øyeblikk eller by på en hel liten fortelling, oppdiktet eller dokumentarisk. Fritt Ord Konkurransen ønsker seg tekster, tegninger, tegneserier og medieproduksjoner som tar for seg tegningen som ytring.
Beste tekst, beste tegning og beste medieproduksjon blir premiert med kr 15 000 og tur til Strasbourg.
Alle elever i videregående skole kan delta.

Les mer om Fritt Ord Konkurransen her