Rein tekst i flere format

I samarbeid med NLB tilbyr vi årets Rein tekst-aksjon på lyd og som punktskrift.

Til hvert utdrag følger det med lydfil av utdraget. Lydfilene er lest inn av NLB og ligger i høyre marg under hvert utdrag. Ved å trykke på lenka kan du låne hele lydboka hos NLB.

Hele antologien kan høres som lydbok og bestilles som punktskrift via NLB. Se her

Har du problemer med å spille av lydfilene kan det være lurt å forsøke med en ny nettleser. For eksempel Chrome eller Firefox.

Lurer du på noe? Ta kontakt med hilde@foreningenles.no