Hva synes du om Rein tekst 2017?

Alle lærere og bibliotekarer som har mottatt gratis materiell i Rein tekst-aksjonen 2017, har forplikta seg til å svare på en kort spørreundersøkelse.

Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare på spørsmålene. Det bidrar til å utvikle Rein tekst-aksjonen.

HER er spørsmålene. Svarene er anonyme.

Frist for å gi tilbakemeldinger er utgangen av januar 2018.

Ta kontakt dersom du lurer på noe.

Vh Hilde Slåtto
Foreningen !les
Epost: hilde@foreningenles.no
Tlf.: 941 29 000