Ny diktsamling fra forfatteren bak Dommedøgn

Kjersti Wøien Håland (f. 1988) kjem frå Høyanger i Sogn og Fjordane, og er busett i Lillehammer. Ho vart nominert til Ungdommens kritikerpris 2014/15 for romanen DommedøgnFlamme forlag. Høsten 2015 utgav Wøien Håland diktsamlinga Panikk. Forfattaren har tidlegare utgjeve diktsamlinga Kjersti er ein fiktiv person, helsing Kjersti. Også det på Flamme.

Om Panikk seier forlaget:

«Panikk på gata i Lillehammer. Panikk på Holbergs plass i Oslo. Panikk i heile Sogn og Fjordane. Panikk med ei flaske kirsebærøl i magen. Panikk av ein luftambulanse på himmelen. Panikk av marknadskreftene. Panikk av mark i jorda. Panikk av sju millionar andre menneske. Panikk og ei plutselig ørske. Ei hand på pulsen. Ei hand rundt fett og skjelett. Og eit einaste spørsmål: Kan ein bli trygg på nytt? Kan ein skrive dikt som passar på diktaren? Som passar på seg sjølv? Jo da, Kjersti Wøien Håland har panikk frå tid til anna.»

Et utdrag fra Dommedøgn er med i Rein tekst 2015/16. Les her.