Skrivetips

Skrivetips

Hvordan komme i gang med skrivingen og hvordan gjøre en tekst bedre?

 Komme i gang

Å komme i gang med skrivingen kan være en utfordring. Her er et forslag til hvordan elevene kan starte med skrivingen i klasserommet.

 Del 1: Idémyldring:

Elevene skriver ned alle assosiasjoner de har til temaet uten å sensurere seg selv. Det kan være enkeltord eller setninger. Etterpå kan de eventuelt dele ideene sine i mindre grupper.

Del 2: Førsteutkast på 15 minutter

Målet med denne øvelsen er å skrive ned ideer og tanker uten å være for kritisk. Elevene skriver et førsteutkast til en tekst uten å tenke på form, men med vekt på innholdet i teksten. De skriver ned alt de vet om emnet i en mer eller mindre sammenhengende tekst. Still en stoppeklokke på 15 minutter. Elevene skriver uten stans til klokka ringer. Det er ikke lov å redigere eller stryke underveis.

Del 3: Strukturere

Elevene leser gjennom 1. utkastet sitt. De strukturerer setninger, avsnitt og noterer nye ideer.

 

Ida Jacksons Forteller-tips (Kunsten å stryke)

Ida Jacksons skrivetips

Gjør historien din bedre på fem minutter:

  1. Fortell historien din til en venn eller en kollega på fire minutter. Bruk stoppeklokke.
  2. Finn to venner til. Sett stoppeklokka på ett minutt. Få den første vennen din til å gjenfortelle historien din raskere.
  3. Legg merke til hva vennen din utelot, og utelat det neste gang du forteller historien.

Dette fortellertipset kan fint overføres til arbeid med både sakprosa- og skjønnlitterære tekster.