Tid for ti er ein nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule i samarbeid med Nynorsksenteret. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti bøker tilpassa målgruppa. Til aksjonen følgjer og ei eiga nettside, tidforti.no, med utdrag, lydfiler, konkurransar, aktivitetar og ei lærarrettleiing.

PÅMELDINGSSKJEMA HER

Finn skulen og fyll inn detaljar. Merk at du bestiller klassesett. Eitt klassesett inneheld 30 antologiar.

Boklista er under arbeid. Antologiane blir sende til påmelde skular i januar 2021.

Frist for påmelding er 6. november 2020.

Har du spørsmål? Kontakt ole@foreningenles.no