Norsklærere ga pris til Foreningen !les

I helga var norsklærere fra hele landet samlet til konferanse i Trondheim. I tillegg til faglig påfyll delte Landslaget for norskundervisning (LNU) ut LNU-prisen for 2021 og 2022. Foreningen !les ble tildelt prisen for 2021 og Jonas Bakken for 2022. Dette er første gang prisen går til en organisasjon.

Skrevet august 29, 2022 i Nyheter, Presse

Prisvinner: – Norsklærere er viktige samarbeidspartnere for Foreningen !les, og det er veldig inspirerende for oss å motta LNU-prisen for 2021, sier daglig leder i foreningen, Vibeke Røgler. Foto: Foreningen !les.

– Norsklærere er viktige samarbeidspartner for oss i Foreningen !les. Våre tiltak i skolen skal være relevante og av høy kvalitet. At vi får LNU-prisen er veldig inspirerende og en tydelig anerkjennelse av at det vi gjør er viktig og blir satt pris på av skolene, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler.

25 år i skolen
Foreningen !les fyller 25 år i år og har siden starten i 1997 vært en pådriver for økt litteraturlesing i skolen. Fra tXt-aksjonen i ungdomsskolen, som har vært med siden starten og årlig engasjerer rundt 120 000 unge lesere, har foreningen i over to tiår vært nyskapende og utviklet flere lesetiltak på ulike trinn i norsk skole.

– I skolen har vi mulighet til å nå alle barn og unge. Det er en viktig arena for Foreningen !les. Siden tXt-aksjonen ble startet i 1997, har vi i tillegg etablert Leseskogen på småtrinnet, Rein tekst i videregående skole og sakprosasatsinga Faktafyk i ungdomsskolen, og de litterære prisene Bokslukerprisen på mellomtrinnet, Uprisen i ungdomsskolen og Ungdommens kritikerpris i videregående skole, sier Røgler.

– Vi når årlig ut til rundt 400 000 elever og nærmere 10 000 bibliotekarer og lærere. Jeg er stolt på vegne av Foreningen !les og de ansatte at vi får denne prisen av norsklærerne, legger hun til.

Relevant organisasjon
LNU-prisen ble delt ut til prisvinnerne lørdag 27. august under en større konferanse i Trondheim. I juryens begrunnelse om Foreningen !les ble det blant annet sagt at «organisasjonen har blitt bredere, mer relevant og treffer langt flere barn og unge. Skolen, og norskfaget spesielt, har fått svært nyttig drahjelp til leseopplæringa gjennom alle aktivitetene organisasjonen tilbyr og de synergier aktivitetene gir.»

– Det har vært et bevisst valg for oss å bli en bredere og mer relevant organisasjon for å kunne nå ut til en større andel av barn og unge. Vi har lagt vekt på bredde og kvalitet både i utvalget og formidlinga av litteraturen, men også i prosjektene våre. Leserne er ulike og derfor er vi opptatt av å vise frem ulike litterære sjangre og format. Vi ønsker at barn og unge skal få tilgang til litteratur de vet at de liker, men også utfordres til å oppdage noe nytt og noe å strekke seg etter. De som deltar i våre tiltak skal vite at de får et gjennomtenkt opplegg med kvalitet i alle ledd, forteller Røgler.

Kunnskap, kvalitet og kreativitet
I tillegg til å formidle litteratur til ulike målgrupper, har Foreningen !les også jobbet for elevmedvirkning, kritisk lesing og litterære samtaler.

– Gjennom Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris for eksempel får de unge leserne fordype seg i litteratur og en arena hvor de kan ytre seg, samtale og mene noe om litteraturen. De er aktive deltakere og har en viktig stemme. Uprisen har gått fra å være en voksenstyrt pris til å involvere ungdom i alle deler av prisarbeidet. De leser og skriver anmeldelser av norske ungdomsbøker som blir publisert på uprisen.no, de utgjør nominasjonsjury, juryklasser og storjury. Det har bidratt til at Uprisen har blitt en av de viktigste prisene i norsk ungdomslitteratur, mener Røgler.

Juryen fremhever at Foreningen !les «med kunnskap, kvalitet og kreativitet» over flere år har «klart å skape et engasjement for lesing blant barn og unge. Organisasjonen administrerer et imponerende antall prosjekter, som Bokslukerprisen, tXt-aksjonen, Faktafyk, Uprisen, Rein tekst og Ungdommens kritikerpris. Dette er alle leseprosjekter som er godt etablerte og kjente blant norsklærere på skolens ulike trinn, og som i bruk gir nettopp grobunn for et rikere, klokere og mer kreativt samfunn.»

– Disse prosjektene har fått mulighet til å utvikle seg over tid og til å bli en del av lærernes hverdag. Det er nok en en grunn til at de fungerer så godt, og viser hvor viktig det er med kontinuitet i arbeidet med å spre leselyst og skape lesere. Gjennom tilbakemeldinger fra lærere, bibliotekarer og elever, forbedrer vi tiltakene hvert eneste år. Vi opplever økt oppslutning rundt våre prosjekter og jobber stadig for at de skal bli enda bedre, sier Røgler.

LES HELE JURYENS BEGRUNNELSE HER