LNU-prisen 2021: Juryens begrunnelse!

Foreningen !les er tildelt LNU-prisen for 2021. Her kan du lese juryens begrunnelse.

Skrevet august 29, 2022 i Nyheter, Presse

Lesing er en helt sentral kompetanse som går igjen i alle deler av læreplanen i norsk, og norsklærere har hovedansvaret for å lære elever å lese, de inviterer elever til å lese for å forstå, ta stilling, bli del av et fellesskap, få erfaringer og la seg underholde, for å nevne noe. Evnen til å kunne orientere seg i tekst, til å lese med forståelse av og innlevelse i enkle og komplekse tekster, kortere og lengre, analoge og digitale, enkeltstående og multiple, går også langt ut over det norskfaglige. Det er stor enighet om at en velutvikla lesekompetanse gir bedre grobunn for et rikere, klokere og mer kreativt samfunn. Et lands lesekompetanse blir derfor gjerne brukt som indikator for dets framtidsutsikter.

Vinneren av LNU-prisen for 2021 er ikke en person, men en organisasjon som i 25 år, og på stadig flere områder, og med stadig større iver, har bidratt i arbeidet med å utvikle leseopplæringa i skolen. Det startet som en leselystaksjon tilbake i 1997 i et forsøk på å gjøre noe med at unge, særlig gutter, leste stadig mindre. Organisasjonen har et tydelig formål, å fremme lesing blant barn og unge. I starten var de nok urolige for å skulle bli oppfatta som for formanende og pedagogiske – merk den lekne og lystbetonte bruken av tegnsetting i organisasjonsnavnet – og hadde nok derfor ikke skolen som sin nærmeste samarbeidspartner. Men med årene har organisasjonen og skolen utviklet et stadig tettere samarbeid, og det til stor glede for begge parter. Organisasjonen har blitt bredere, mer relevant og treffer langt flere barn og unge. Skolen, og norskfaget spesielt, har fått svært nyttig drahjelp til leseopplæringa gjennom alle aktivitetene organisasjonen tilbyr og de synergier aktivitetene gir.

Med kunnskap, kvalitet og kreativitet har organisasjonen over år klart å skape et engasjement for lesing blant barn og unge. Organisasjonen administrerer et imponerende antall prosjekter, som Bokslukerprisen, tXt-aksjonen, Faktafyk, Uprisen, Rein tekst og Ungdommens kritikerpris. Dette er alle leseprosjekter som er godt etablerte og kjente blant norsklærere på skolens ulike trinn, og som i bruk gir nettopp grobunn for et rikere, klokere og mer kreativt samfunn.

Vinneren av LNU-prisen for 2021 er Foreningen !les