Møte med kunnskapsministeren om skolebibliotek

Organisasjoner som blant annet Foreningen !les, Norsk Bibliotekforening, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere skrev tidligere i år et brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om styrking av lovverket for skolebiblioteken. Mandag 20. mars ble organisasjonene sammen med rektor Randi Nysæther ved Gulskogen skole i Drammen invitert til et møte med statsråden.

Skrevet mars 21, 2017 i Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Ministermøte: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tok mandag 20. mars i mot besøk fra Vibeke Røgler (f.v) fra Foreningen !les, Mari Moen Holsve fra NBU, Randi Nysæther fra Gulskogen, Eva Rekve fra Leser søker bok og Mari Hopland fra NBF skole.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok for uten om ministeren, seniorrådgiver Jørgen Haavardsholm, rådgiver Maria Grødal og politisk rådgiver Sandra Bruflot.

Organisasjonene la under møtet vekt på manglende satsing på skolebibliotek i utdanningspolitikken og etterlyste en bedre og mer aktiv prioritering av skolebibliotek i undervisningen. Det ble fremhevet at prioriteringer må forankres i politisk ledelse, i departement og videre hos direktorat og skoleeiere. Konsekvensen av manglende forankring fra politisk hold, legger i for stor grad ansvaret på dedikerte mennesker ved enkelte skoler, noe som igjen fører til ulike tilbud til elevene og en lite bærekraftig utvikling av skolebibliotek. Organisasjonene viste også til forskning som tydeliggjør hvilke muligheter og positive ringvirkninger satsing på skolebibliotek gir.

Det ble lagt fram et ønske om styrking av lovverket, skolebibliotek inn i lærerplanene og oppfølging av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Dessuten at departementet må ta en mer aktiv rolle i arbeidet med ny skolebibliotekstatistikk, og både departement og direktorat må ta ansvar for utviking av skolebibliotekene.

Møtet varte i 45 minutter og dialogen var god. I etterkant av møtet har organisasjonene fått i oppdrag å sende skriftlige innspill om gode skolebibliotek, spesifisere og konkretisere forslag til endringer som kan gjøres og foreslå nytt program for skolebibliotekutvikling.

For mer informasjon, kontakt konstituert daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler på 977 31 830 eller vibeke@foreningenles.no

Gullbillett: Statsråden fikk tre store sjokoladeplater i gave fra gjestene, og jaggu lå det ikke en gullbillett inni en av dem.