Skolestart: Leselyst med de fire store

I løpet av høsten blir norske 1. og 2. klassinger kjent med de fire store rovdyra i Norge. Brunbjørnen, ulven, gaupa og jerven deler en for rovdyr noe uvanlig interesse for litteratur.

Skrevet august 18, 2015 i Barneskole, Nyheter Legg inn kommentar

leseskogenVed skolestart i år lanserte Foreningen !les en ny leseaksjon. For første gang arrangerer vi en leseaksjon for småskoletrinnet. Leseskogen er rettet mot 1. og 2. klassinger og deres foreldre og lærere. Dette er første gang Foreningen !les har en aksjon for småskoletrinnet. Mer enn 1000 klasser fra hele landet hadde meldt seg på. Leseskogen da første skoledag begynte.

Gode leseopplevelser
Målet med Leseskogen er at de yngste elevene skal få gode leseopplevelser. Skal man utvikle et positivt forhold til litteratur er det viktig å starte tidlig. Vi vet at barn som blir lest høyt for i tidlig alder har mye større sjanse for å bli glade i å lese enn barn som ikke blir lest for. Vi vet også at mange barn starter på skolen uten å ha opplevd gleden ved å lese en bok.  Med Leseskogen vil vi oppfordre både lærere og foreldre til å gi barna positive leseopplevelser gjennom høytlesning – også etter at barna har lært seg avkodingens kunst.

Leseskogen
På leseskogen.no får barna møte et univers der skogens dyr både leser og anbefaler bøker. Her kan barn, lærere og foreldre finne tips til bøker som egner seg for høytlesing. Siden oppdateres jevnlig, og flere bøker legges til gjennom skoleåret. Klassene skal også bidra til å utvide bokbasen. På nettsiden finner læreren forslag til hvordan han eller hun kan arbeide med litteratur i klasserommet og undervisningsopplegg knyttet til flere av bøkene som anbefales. Foreldrene kan finne råd til hvordan de kan gjennomføre høytlesing, både med den villige og den ikke fullt så villige lytter.

Ulik smak
Leseskogen.no gir barna mulighet til å hilse på de ulike dyrene, besøke dem hjemme og lære mer om dyrene som lever i norske skoger. Her kan de også ta en titt i bokhyllene deres for å se hvilke bøker de anbefaler. Dyrene har ulik smak, og er ikke alltid enige i hvilke bøker som er gode. Dette håper vi bidrar til meningsutveksling også i klasserommene. I Foreningen !les har vi erfaring med at det å få lov til å mene noe om litteraturen fører til økt motivasjon for lesing. Etter at klassene har lest noen bøker skal elevene derfor vurdere hvilke bøker de liker og hva som gjør at de liker nettopp disse bøkene. Sammen med læreren skriver klassen bokanmeldelser sammen på leseskogen.no. På denne måten er barna med på å anbefale bøker til elever i andre 1. og 2. klasser.

Fire blir flere
Våren 2015 gjennomførte vi flere besøk i en testklasse på Lakkegata skole i Oslo. Her prøvde vi ut både bøker og undervisningsopplegg. Vi ba også elevene om råd. De tok oppdraget på alvor, og vi fikk mange bokanbefalinger. De ga også klar beskjed om at skal skolestartere få leselyst, er de fire store ikke nok. Det trengs flere dyr. Hver måned fram til jul vil det derfor dukke opp et nytt dyr i Leseskogen. Her kan klassene være med på å stemme fram hvilket dyr som skal flytte inn i Leseskogen neste gang.

Forfatterstafett i Leseskogen
Fra og med nyttår vil det hver uke på leseskogen.no publiseres et nytt kapittel i en fortelling om dyra. Føljetongen skal skrives fra uke til uke av forfatterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt. Underveis kan klassene komme med tilbakemeldinger, og egne forslag til hva som skal skje videre i fortellingen.

Et år i Leseskogen begynner ved skolestart i august og avsluttes rundt markeringen av Verdens bokdag den 23. april 2016. Da vil vi få vite hvilke bøker som fungerte best i høytlesingsstunden i klasserommet, og hvilke bøker som skal anbefales til neste års 1. og 2. klassinger. I løpet av perioden håper vi at barn, lærere og foreldre har mange gode leseopplevelser, og er blitt inspirert til å lese mer.

FAKTABOKS:
Foreningen !les er en ideell organisasjon som ble etablert i 1997. Vi jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og er Norges fremste formidler av barne- og ungdomslitteratur. Foreningen !les har lang erfaring i å organisere leseaksjoner både  på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i den videregående skolen. I høst arrangerer vi Leseskogen for første gang, en lesesatsing for 1. og 2. klassinger.

Besøk Leseskogen her.

Har du spørsmål om Leseskogen? Ta kontakt med Kristin Li på kristin@foreningenles.no